• Julkaistu
  28.5.2021 
 • Viety eteenpäin
  11.6.2021 
 • Vastaus annettu
  17.6.2021 

Aloite polttoaineveroa vastaan.

28.5.2021 klo 12.39 @Sweetsixteen16

Yli puolet polttoaineen hinnasta tulee pelkästä verosta joka on naurettavaa. Vero vaikuttaa erityisesti työssäkäyviin, nuoriin, syrjäseuduilla asuviin ja vähävaraisiin. Vaikka Suomesta saataisin kaikki liikenteestä aiheutuvat kasvihuonepäästöt kitkettyä, niin se ei muuhun maailmaan vaikuttaisi lainkaan sillä suomen osuus liikenteen aiheuttamista kasvihuonepäästöistä maailman mittakaavalla on vaivaiset 0,015%. Alotteella on tavoite saada asiaan muutos ja vähentää polttoaineveron määrää.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 11.6.2021

  Asia viety eteenpäin valtiovarainministeriölle / Marko

 • VASTAUS 17.6.2021

  Hyvä vastaanottaja,

  Kiitos palautteestanne.

  On totta, että liikennepolttoaineiden hintaan sisältyy huomattava määrä veroja. Polttoaineita on varsin helppo verottaa verotusteknisesti ja myös meitä velvoittava EU-oikeus edellyttää polttoaineveron kantamista.

  Tällä hallituskaudella liikennepolttoaineiden nimellisiä verotasoja on korotettu 1.8.2020. Veronkorotus oli bensiinilaaduille keskimäärin 5,3 senttiä litralta ja diesellaaduille keskimäärin 5,6 senttiä litralta. Sen lisäksi tietyiltä dieselpolttoaineen komponenteilta poistetaan vuosien 2021-2023 aikana perusteettomaksi käynyt laatuperusteinen alennus. Sen vaikutus hintaan jää vuonna 2021 alle senttiin litralta.

  Polttoaineverot ovat kiinteitä niiden määräytyessä sentteinä polttoainelitraa kohden. Verojen reaalinen taso alenee ajan myötä verrattuna muihin hintoihin tai palkkoihin, jollei verotasoihin tehdä vastaavia korotuksia. Polttoaineiden reaaliset verotasot eivät tehdyistä veronkorotuksista huolimatta ole merkittävästi muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana.

  Yhtenä toimena Suomen varsin kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on Suomessa monen muun maan tapaan säädetty biopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta, jonka mukaan öljy-yhtiöillä on velvollisuus sekoittaa polttoaineisiin vuosittain kasvava osuus bioperäistä polttoainetta. Tämän mukaisesti liikennepolttoaineita myydään kuluttajille usein seoksina, joissa on fossiilisesta raakaöljystä peräisin olevan osuuden lisäksi bioperäisiä komponentteja. Vaikka bioperäisten komponenttien polttoainevero on alhaisempi kuin fossiilisten osuuksien, bioraaka-aineiden verottomat hinnat ovat fossiilisia korkeampia. Raaka-aineiden hinnan kehitys ja polttoaineseosten koostumus vaikuttavat polttoaineiden kuluttajahintoihin verojen ohella. Biopolttoaineita voidaan valmistaa myös kotimaisista raaka-aineista.

  On tärkeä huomata, että edellä mainittujen lisäksi polttoaineiden kuluttajahintoihin vaikuttavat raakaöljyn dollarihinta, euron ja dollarin välinen valuuttakurssi sekä polttoaineiden jalostuksen ja jakelun kustannukset. Näistä erityisesti raakaöljyn hinnan vaihtelut voivat olla suuria. Vuonna 2020 aikana Covid19 –pandemia vaikutti merkittävästi öljyn kysyntään, jolloin raakaöljyn hinta oli alhainen. Tämän vuoden puolella hinta on lähtenyt nousuun kysynnän kasvun myötä, mikä osaltaan selittää polttoaineiden kuluttajahintojen tämänhetkisiä eroja esimerkiksi viime kesään verrattuna.

  Hallitus ei ole korottamassa polttoaineveroa enää tällä hallituskaudella.

  ystävällisin terveisin Merja Sandell, valtiovarainministeriö, vero-osasto

Kommentit (0)

Kommentointi on päättynyt.
Kirjoita idea