• Julkaistu
    29.6.2021 
  • Viety eteenpäin  
  • Vastaus annettu  

Kerro miten Mäntyharjun uimarantojen viihtyvyyttä voitaisiin lisätä!

29.6.2021 klo 10.21
Kutosluokkalaiset nuoret tekivät aloitteen vesihyppypaikan rakentamisesta Mäntyharjun uimarannalle. Kevään aikana käytiin keskusteluja siitä, minkälainen hyppypaikan tulisi olla ja mitä täytyisi huomioida. Samaan aikaan aloitettiin turvallisuusselvittelyt. Kaikki näytti menevän eteenpäin hyvin ja hyppypaikan rakentaminen oli kaikilta muilta osin toteutumassa, mutta haasteeksi nousi Mäntyharjun matalat vedet. Missään rannassa ei ole riittävästi vettä siihen, mitä turvallisuusvaatimukset edellyttävät julkisen hyppypaikan rakentamiseksi. Edes veden ollessa keskimääräistä korkeammalla, ei päästy tarvittavaan syvyyteen. Nyt täytyisi tehdä suunnitelma B ja siihen tarvittaisiin kaikkien ideoita. Millä uimarantojen viihtyvyyttä parannettaisiin, tai saataisiin lisää aktiviteettia rantaan? Olisiko hyvä, jos uimarannalla olisi lainattavissa jonkun tietyn ajan joitain välineitä? Vai pitäisikö järjestää kimppakuljetuksia paikkoihin, joissa on hyppymahdollisuus kuten esimerkiksi Ristiinaan? Ideat ja ajatukset otetaan vastaan, sana on vapaa! :)

Kirjoita idea