• Julkaistu
  11.2.2015 
 • Viety eteenpäin
  1.4.2015 
 • Vastaus annettu
  21.4.2015 

Lisää yhdenvertaisuussuunnitelmia lukioihin ja ammattikouluihin

11.2.2015 klo 15.32

Esteellinen oppilaitos voi vaikeuttaa opiskelua - kartoittamalla oppilaitoksen tilannetta ja tekemällä yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan edistää opiskelijoiden yhdenvertaisia opiskelumahdollisuuksia


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • 1.4.2015
  Idea välitetty eteenpäin oikeusministeriön Demokratia- kieli ja perusoikeusasiain yksikön erityisasiantuntija Panu Artemjeffille.
 • VASTAUS 21.4.2015
  Opiskelumahdollisuuksien yhdenvertaisuutta tulisi uuden yhdenvertaisuuslain mukaan kehittää kaikilla koulutuksen asteilla. Uuden lain mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

  Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on myös varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.

  Oppilaitoksen tilojen ja opetuksen esteettömyyden arvioiminen on mielestäni tärkeä osa yhdenvertaisuuden arviointia ja ideasi on hyvä. Huomioimme sen oppilaitoksille suunnatuissa yhdenvertaisuussuunnittelun koulutuksissa ja materiaaleissa.

  Panu Artemjeff, Erityisasiantuntija
  Oikeusministeriö / Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Kommentit (2)

 • Onko tämä nuorten idea vai kenen? Hyvä ajatus silti.
 • Hei,

  Idea on noussut Kuuloliiton toteuttaman "Yhdenvertaisuus ja osallisuus toisen asteen opinnoissa" -hankkeen kokemusten pohjalta. Hankkeen selvityksessä tuli esiin nuorten kohtaamia ongelmia opinnoissa, ja nuorten kanssa olemme yhdessä pohtineet, että miten kuulovammaisten nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia opiskella voitaisiin edistää. Yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen oppilaitoksessa nousi yhdeksi varteenotettavaksi keinoksi.

Kommentoi

Kirjoita idea