• Julkaistu
  18.8.2021 
 • Viety eteenpäin
  19.8.2021 
 • Vastaus annettu
  8.9.2021 
None

Ei kaivoksia lappiin kuten ruotsalainen arctic minerals ab yhtiön varaama 3000 neliökilometrin alue inarin ja sodankylän kunnassa

18.8.2021 klo 10.32 @Joku

Ei kaivoksia lappiine


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 19.8.2021
  Koko Suomi / Riina P, Marko Pesonen, Pirjo K
 • 19.8.2021

  Idea välitetty Työ- ja Elinkeinoministeriön kirjaamoon // Marko

 • VASTAUS 8.9.2021

  Lapin maakunnan alueella toimii muutamia isoja kaivoksia, joilla on iso työllistävä ja taloudellinen merkitys – ei vain alueella vaan koko maankin kannalta. Toisaalta Lapissa on myös hyvin pienimuotoista toimintaa: pieniä kaivoksia, joissa louhitaan korukiviä sekä kullanhuuhdontaa. Kaivoslain mukaiset varaukset, eli etuoikeus valmistella malminetsintälupahakemus, eri puolilla Suomea, kuten tuo ideassa mainittu varaus, ovat herättäneet kokonsa ja sijaintinsa puolesta huomiota, huolta ja kysymyksiä.

  Kaivoslakiin on kohdistunut viime vuosina runsaasti kritiikkiä, ja olemme teettäneet asiantuntijaselvityksen kaivoksiin liittyvän sääntelyn toimivuudesta. Kaivostoimintaa säännellään monella eri lailla, ei vain kaivoslailla. Ympäristölainsäädäntö on keskeisessä roolissa, samoin maankäyttö- ja rakennuslaki, joka nimensä mukaisesti ohjaa maa-alueiden käytön suunnittelua. Eduskunnassa on ollut käsiteltävänä KaivoslakiNyt-niminen kansalaisaloite, joka hylättiin sellaisenaan, mutta eduskunta antoi kirjelmän, joka sisältää eduskunnan ohjeistusta siitä, miten kaivoslakia tulee tarkastella ja tarvittaessa muuttaa.

  Kaivoslain muutostyö on käynnissä. Sitä voi seurata työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta: https://tem.fi/kaivoslakiuudistus. Sivuilta löytyy valmistelua tukevan työryhmän kokousaineistot sekä hallituksen esityksen luonnos. Luonnoksessa on esitetty merkittäviä muutoksia varauksiin, mutta Lapin aluetta ei olla yksiselitteisesti sulkemassa kaiken kaivoslain mukaisen toiminnan ulkopuolelle.

  Syksyllä meidän virkamiesten valmistelema esitys lähtee kuulemiskierrokselle, jolloin kaikilla on mahdollisuus kommentoida ehdotettuja muutoksia. Lisäksi 29.9. klo 13-15 järjestetään verkossa tilaisuus, jossa esitystä esitellään ja kansalaisilla on mahdollisuus kommentoida esitystä. Toivotamme nuoret tervetulleiksi osallistumaan tähän verkkotilaisuuteen. Tarkempia tietoja tästä tilaisuudesta tullaan jakamaan työ- ja elinkeinoministeriön viestintäkanavien kautta.

  Ystävällisin terveisin,

  Riikka Aaltonen
  kaivosylitarkastaja
  Innovaatiot ja yritysrahoitus –osasto/Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka
  Työ- ja elinkeinoministeriö

Kirjoita idea