• Julkaistu
  27.8.2021 
 • Viety eteenpäin
  22.10.2021 
 • Vastaus annettu
  16.3.2022 
Henkilö selaa kirja ja hänen ympärillään on kysymysmerkkejä ja lamppuja.

Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan kysely 1.9. - 31.10.2021

27.8.2021 klo 14.44

Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnasta on koottuna tietoa varsin vähän. Toimintaa on kuitenkin vaikea kehittää, kun ei ole saatavilla tarpeeksi nuorten ajatuksia oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnasta

Tavoitteenamme on saada tietoa oppilas- ja opiskelijakunnan luottamusoppilaiden tai hallituksen jäsenten valinnasta, hyvistä käytännöistä, onnistumisista ja haasteellisista asioista. Selvitämme samalla, sitä millaista yhteistyötä nuoret tekevät eri toimijoiden kanssa kuten kunnan nuorisovaltuuston kanssa tai millainen yhteistyö olisi toivottavaa. Kartoitamme samalla nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan kautta. 

Kysely on avoinna 1.9. - 31.10.2021. 

Kyselyn tuloksia julkaistaan eri kanavissa loppuvuodesta 2021 alkaen ja tuloksia hyödynnetään toimintaa kehitettäessä. 

Vastaamiseen kuluu aikaa noin 15 minuuttia.

Kysely on toteutettu Kehittämiskeskus Opinkirjon, Koordinaatin ja Nuorisovaltuustojen Liiton yhteistyönä. 

Vastaa kyselyyn https://bit.ly/OPKkysely2021

Lisätietoja Tiina Karhuvirta tiina.karhuvirta@opinkirjo.fi


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 22.10.2021
  Koko Suomi / Riina P, Marko Pesonen, Pirjo K
 • VASTAUS 16.3.2022

  Hei!

  Tästä voit lukea lopullisen Oppilaskuntatoiminnan kyselyn tulokset:

  https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2022/02/Final_Oppilaskuntatoiminnan-kyselyn-raportti-3.pdf

Kirjoita idea