• Julkaistu
  16.11.2021 
 • Viety eteenpäin
  1.12.2021 
 • Vastaus annettu
  9.12.2021 

Jämställdhetselever - att främja jämställdhet och jämlikhet

16.11.2021 klo 16.31 @BobäcksEKS

En jämställdhetselevs uppgift är:

 • att kontrollera att ingen blir behandlad ojämlikt eller olikvärdigt främst på raster, men de kan också besöka lektioner ibland.
 • att förmedla kunskap och göra andra elever medvetna om vad jämställdhet och jämlikhet är.

Jämställdhetseleven har tystnadsplikt (de får berätta om ärenden för vuxna och för andra jämställdhetselever, men inte för övriga elever). Övriga saker

 • Det behövs flera elever från de äldre klasserna på lågstadiet, så att man kan ha skift (t.ex. 5 + 5 eller 8 + 8 elever från åk 5 och 6). På högstadiet kan det också vara de äldsta eleverna (åk 9).
 • Elevkårsstyrelserepresentanterna ordnar infotillfälle om detta i klasserna. Samtidigt försöker man få namn på elever som är intresserade av uppdraget.
 • En jämställdhetselev skulle dessutom gå en utbildning som elevvårdsteamet ordnar. Utbildningen skulle handla om jämställdhet, likabehandling och psykiskt välmående.

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 1.12.2021
  Kirkkonummen kunta / Joni Laine, Susanna Järvenpää, Anna-Lotta Aaltonen, Esa Kukkasniemi, Joakim Åsten
 • VASTAUS 9.12.2021

  Kollegiet i Bobäcks skola vill börja med att tacka elevkårens styrelse för ett gott initiativ. Införandet av en jämställdhetselev är en strålande idé (varför inte göra det till en jämlikhetselev, för att bredda uppdraget). Nu måste vi se över de praktiska detaljerna för att möjliggöra genomförandet av idén.

  Förslaget påminner en del om kamratmedlingseleverna vi hade innan pandemin. Inför det uppdraget fick både personal och elever ta del av en kamratmedlingsskolning, likaså ser vi att det är viktigt att en eventuell jämlikhetselev får ta del en tillräcklig skolning och att uppdraget är tillräckligt konkret.

  För det här uppdraget önskas elevvårdsteamets insatser. Vi ställer gärna upp med att jobba för jämställdhet och likabehandling. Det är viktigt att vi noga går igenom vad uppgifterna för dessa elever ska vara och att de får en god utbildning, så att de blir säkra på sitt uppdrag.

  Vi kommer tillsammans med elevvårdsteamet att planera hur en utbildning kunde se ut. Vårt förslag är att planerna görs upp under 2022, i samarbete med elevkårsstyrelsen. Förslagen för hur uppdraget kunde se ut presenteras för övriga elever efter det. Så fort utformningen av rollen är klar, kunde uppdraget påbörjas.

  Kollegiet föreslår att de konkreta målen dessa elever ska jobba för dessutom kunde vara bundna till målen i skolans plan för jämställdhet och likabehandling, som baserar sig på svaren från enkäter som vårdnadshavare och elever fyllt i.

  Med vänlig hälsning

  Teresia Kajanti
  rektor
  Bobäcks skola 

Kommentit (0)

Kommentoi

Kirjoita idea