• Julkaistu
  22.10.2015 
 • Viety eteenpäin
  12.2.2016 
 • Vastaus annettu
  1.3.2016 

Kasvissyöjille omat ruuat koulussa!

22.10.2015 klo 8.19

Haluaisin jokaiselle koululle kasvissyöjille omat ruuat (tai jos muillekkin on kasvisruokaa niin kasvissyöjät syö sitä myös) Olen yrittänyt tulla kasvissyöjäksi (en pidä lihasta) mutta kouluissa on vain liharuokaa ja varmaan yhdesti kasvisruokaa. Onneksi salaatti on olemassa, mutta joskus keittiön väki pilaa sen tonnikalalla ja kinkulla. 

Jos laitatte peukun alas, niin kertokaa miksi tämä idea ei ole hyvä.

 • 27.8.2021 klo 11.29 @Moderaattori_Marko moderoi sisältöä: Kommentointi suljettu. Ideaan vastattu 1.3.2016

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 12.2.2016
  Opetushallitus
 • VASTAUS 1.3.2016


  Nuortenideat.fi-palveluun on tullut useampi idea kasvisruokaan liittyen. Opetushallitus on vastannut nuorten esittämiin ehdotuksiin.


  Kouluruokalistoja kehitetään yleensä saadun palautteen perusteella. Kunnissa vastuu kouluruokailusta kuuluu usein opetustoimelle ja kouluruokailun vastuualue on esim. ruokapalvelupäälliköllä (ammattinimikkeet vaihtelevat). Joissakin, varsinkin pienemmissä kunnissa koulujen kotitalousopettajat saattavat oman työnsä ohessa vastata kouluruokailun ohjaamisesta ja suunnittelusta. He osaavat neuvoa, miten esimerkiksi koulun oppilaskunta voisi vaikuttaa kouluruokailun järjestelyihin ja tarjottaviin ruokalajeihin.


  Kouluruoan tulee säädösten mukaan olla perusopetuksen kouluissa tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen ja maksuton. Toinen tärkeä säädöskohta kouluruokailun järjestämistä ajatellen on perusopetuslain 3 §: opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. (13.6.2003/477). Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.


  Virallisesti ei ole otettu kantaa kasvisruokavalion tarkoituksenmukaisuuteen. Yleensä ruokavalinnoissa ja ruokalistojen suunnittelussa noudatetaan virallisesti annettuja ravitsemussuosituksia, ”Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset” (2014) (Valtion ravitsemusneuvottelukunta) ja erillinen ”Kouluruokailusuositus” (2008) kertovat myös, miten kasvisruoka toteutetaan.


  Ravitsemussuositukset on tarkoitettu käytettäviksi joukkoruokailun suunnittelussa ja ohjeellisena arvioitaessa ihmisryhmien ruoankäyttöä ja ravintoaineiden saantia. Terveyttä edistävän ruokavalion kokonaisuutta ja säännöllisten, jokapäiväisten valintojen merkitystä korostetaan. Yksittäinen elintarvike tai ravintotekijä ei yleensä sinällään selvästi heikennä tai paranna ruokavalion ravitsemuksellista laatua. Hyvä ruoka on maukasta, monipuolista ja värikästä. Ruokaa syödään sopivasti niin, että energian saanti vastaa kulutusta.


  Ehdotuksesi on ajankohtainen. Osaavalla ruokalistasuunnittelulla uudistetaan ruokapalvelua tämän päivän erilaistuneita ruokamieltymyksiä vastaaviksi ja kestävän kehityksen arvojen toteutumiseksi. Kasvisruokaa syövät yhä useammat ja ympäristökestävyyden kannalta kasvispainotteinen ruokavalio on eettinen valinta. Suositeltavaa on, että kaikki syövät jo oman hyvinvointinsa ja terveytensä kannalta kasviksia, marjoja ja hedelmiä runsaasti, ainakin 500 g päivässä. Myös peruna kuuluu päivittäiseen ruokavalioon. Kun ruokalista perustuu kasvikunnan raaka-aineisiin, suositukset toteutuvat helpommin myös käytännössä.


  Yhdistämällä monipuolisesti eri kasvikunnan tuotteita, voidaan saavuttaa kokonaisuus, joka vastaa proteiinikoostumukseltaan täysin esimerkiksi lihaa. Kasvikunnan tuotteista palkokasveja suositellaan korvaamaan lihaa siitä syystä, että niiden sisältämä proteiini on biologiselta arvoltaan melko hyvä ja kasvikunnan tuotteista lähimpänä eläinkunnasta saatavaa proteiinia. Kasvisruoan toteuttaminen edellyttää hyvää ammattitaitoa, jotta aterioiden täysipainoisuus toteutuu. Täytyy osata valmistaa hyvää ja suositusten mukaista kasvisruokaa, joka maistuu ja täyttää laatuvaatimukset.


  Kunnat tai koulutuksen järjestäjät voivat itsenäisesti päättää kasvisruokavalion tarjoamisesta. Eettisiin valintoihin perustuvat erilaiset kasvisruokavaliot toteutetaan paikallisten palautteiden, niistä johdetun kehittämisen ja päätösten, olosuhteiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.


  Kasvisruokien tarjoamista kouluruokailussa harkitaan kunnissa käytännössä tarkoin. Hyvän kasvisruokavalion suunnittelu vaatii erityistä perehtyneisyyttä, jotta siitä saataisiin ravintoainesisällöltään sellainen kokonaisuus, että se täyttää kouluruokailulle asetetut ravitsemukselliset tavoitteet. Kouluruokailu on joukkoruokailua, jonka ravitsemuksellisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää vakioruokaohjeita ja ruokavalion ravintosisältölaskelmia tai aterian laatukriteeristön avulla tehtyä ravitsemuksellisen laadun arviointia. Keskeistä on kuitenkin, että vain syöty ruoka täyttää tehtävänsä. Kasvikunnan tuotteista valmistettua ruokaa syövät yhä useammat ja ruokapalvelun pitää pohtia, miten tähän kysyntään vastataan.


  Marjaana Manninen, Opetusneuvos
  Opetushallitus

Kommentit (8)

Kommentointi on päättynyt.