Siirry sisältöön
 • Julkaistu
  17.12.2015 
 • Viety eteenpäin
  31.3.2016 
 • Vastaus annettu
  31.3.2016 
Original image by: Jan Leineberg / Wikimedia Commons (Public domain image)

Suomesta virallisesti yksikielinen maa

17.12.2015 klo 16.50 @OikeallaAsialla
Suomen tasavalta on nykyään virallisesti kaksikielinen ja perustuslain mukaan kansalliskieliä ovat suomi ja ruotsi. 31.12.2013 suomen kielen puhujia oli maassa 89,3% eli suurin osa ja ruotsin kielen puhujia vain 5,3%, molempien kielten prosenttiosuudet ovat laskussa. Ehdotankin että Suomen virallinen kieli olisi ainoastaan suomi. Ruotsin kielelle tulisi antaa vähemmistökielen asema joka olisi samanlainen kuin saamen kielellä. Yksikielisyys toisi muun muassa mittavia säästöjä. Ei ole mitään järkeä pitää isoa maata keinotekoisesti kaksikielisenä jos ainoastaan pienellä alueella puhutaan jossain määrin ruotsia. 

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 31.3.2016
  Nuortenideat.fi yhteyshenkilö
 • VASTAUS 31.3.2016
  Hei!

  Tässä poimintoja kielilaista:

  Perustuslain mukaan suomi ja ruotsi ovat maamme kansalliskieliä, joita ihmisillä on oikeus käyttää valtion ja kaksikielisten kunnallisten viranomaisten kanssa asioidessaan. Tämä perusoikeus taataan perustuslaissa.

  Kielilaki kertoo sen, miten nämä kielelliset oikeudet käytännössä toteutuvat. Lain tavoitteena on turvata suomen- ja ruotsinkieliseen väestöön kuuluville mahdollisuus elää täysipainoista elämää omalla kielellään.

  Kielilaki sisältää täsmälliset säännökset oikeudesta käyttää suomea ja ruotsia valtion viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa, tuomioistuimissa sekä julkisia hallintotehtäviä muutoinkin hoidettaessa.

  Vuoden 2004 alusta voimaan tullut kielilaki korvaa vanhan, vuodelta 1922 olevan kielilain. Laki ei anna kenellekään uusia oikeuksia, vaan tavoitteena on, että perustuslaissa taatut, niin suomen- kuin ruotsinkielistenkin kielelliset oikeudet toteutuvat myös käytännössä. Uutta on, että viranomaisen tulee oma-aloitteisesti huolehtia yksilön kielellisten oikeuksien toteutumisesta ilman, että hänen tarvitsee erikseen vedota niihin.

  Saamelaisten, romanien ja viittomakielisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet on myös mainittu perustuslaissa. Niiden turvaamisesta säädetään kuitenkin erikseen. Saamen kielen käytöstä viranomaisissa on oma lakinsa. Oikeudesta käyttää vieraita kieliä ja saada tulkin apua on säännöksiä esimerkiksi uudessa hallintolaissa samoin kuin oikeudenkäyntiä, sosiaalihuoltoa ja sairaanhoitoa koskevissa laeissa.

  Ystävällisin terveisin,
  Johanna
  Yhteyshenkilö
  Nuortenideat.fi

Kommentit (3)

 • <p>Haluaisin tähän kommentoida siitä, että pieni osuutesi on joissain kunnissa ainoa virallinen kieli. Sen takia mielestäni onnistuneempi ehdotus olisi se, että Suomi pysyy kaksikielisenä, mutta sellaisilla alueilla, joilla ruotsin kieli on selvästi ylimääräinen, siitä voitaisiin luopua. Haluattaessa tietenkin koko Suomesta, mutta mahdollisuus kielen opiskeluun pitäisi silti olla tarjolla kaksikielisyyden nimissä.</p>
  25.12.2015 12.01
 • Kunnat joissa ruotsinkielisiä on yli 20% säilyisivät virallisesti kaksikielisinä. Mitä tulee pakkoruotsiin kannatan pakollisen ruotsin poistamista kokonaan ja ainoastaan englanti tulisi olla pakollinen vieras opiskeltava kieli, muita kieliä voisi valinnaisena opiskella omasta puolestani niin paljon kuin haluaa.

  25.12.2015 14.29
 • Monet tutkimukset ja kokemukset puoltaa sitä, että kaksikielisyys säilytetään. Toisen kotimaisen kielen opiskelusta pitäs ehkä kuitenki tehdä vapaaehtosta, eli suomenkieliset sais valit opiskelevatko ruotsii ja samalla tavalla ruotsinkieliset sais valita opiskeleeko ne suomea. En tiedä toimisko.
  28.12.2015 22.03

Kommentoi

Kirjoita idea