• Julkaistu
  26.2.2016 
 • Viety eteenpäin
  9.6.2016 
 • Vastaus annettu
  9.6.2016 

V-päivä 8C SUURLUKIOPÄÄTÖS PERUTTAVA

26.2.2016 klo 10.26 @KauKo2016

Tulevaisuuteen ja oppilaisiin pitää panostaa. Oppilaat eivät kuitenkaan halua suurlukiota. Kulkuyhteydet keskustan suunnasta huononevat. Lisäksi oppilaiden opetus ja tukeminen kärsivät, jos oppilaita on paljon yhdessä lukiossa.

Tilojen uudelleenremontointi on kallista. Silti rahansäästö on yksi perustelu suurlukion perustamiselle. Muita hyviä perusteluja haluaisimme kuulla.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 9.6.2016
  Idea toimitettu tilaajapäällikkö Antti Karrimaalle.
 • VASTAUS 9.6.2016
  Tilaajapäällikkö Antti Karrimaa:

  Tulevaisuuteen ja sitä kautta nuoriin kannattaa ehdottomasti panostaa, ja tulee panostaa. Myös ”suurlukio” voidaan nähdä tällaisena panostuksena. Valtion jatkuvasti supistuvien määrärahojen mahdollisimman tehokas opetukseen ja oppimiseen ohjattu käyttö on osaltaan juuri tätä tulevaisuuteen panostamista. Erilaisten tukipalveluiden, kuten ateriapalveluiden, siivouksen, oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden organisoitumoinen tehostuu suuremmassa yksikössä. Ryhmäkokoja ei nykyistä suuremmiksi lukiokoulutuksessa juuri voitane nostaa, joten tehokkuutta on haettava muualta. Se, miten oppilaiden tukeminen uudessa yksikössä tullaan järjestämään, on täysin lukion oman hallinnon ja osaamisen käsissä. Se, että opiskelijoita on paljon, ei vielä tarkoita sitä, että toteutettava opetuksen järjestäminen automaattisesti olisi huonoa. Kyse on toiminnan sisäisestä järjestämisestä, eikä se aina ole suoraviivaisesti kiinni yksikön koosta, vaan monesta muustakin tekijästä.

Kommentit (0)

Kommentoi

Kirjoita idea