• Julkaistu
  29.4.2016 
 • Viety eteenpäin
  29.4.2016 
 • Vastaus annettu
  2.6.2016 

Opiskelijoiden ja vanhuspalveluiden yhdistäminen

29.4.2016 klo 19.56

Valtion jatkuvien leikkausten takia etenkin opiskelijoilla ja vanhuksilla toimeentulo on hankalaa. Opintotuki ei riitä kuukauden elämiseen, eikä vanhukset pääse vanhainkotiin, vaikka heillä alkaa muisti jo vähän pätkiä. Ratkaisu tähän on yksinkertainen; tulevaisuuden Suomen rakentajien ja edellisen sukupolven työntaitajien yhteistyö! Monet vanhukset asuvat keskustan palveluiden ääressä ehkä asunnossa joka on heille aivan liian suuri (lapset muuttaneet pois, puoliso menehtynyt tms.) Miksemme yhdistäisi voimia ja majottaisi opiskelijaa katsomaan vanhemman väestön perään?

Etenkin suuremmissa kaupungeissa, ensimmäisen asunnon saanti on yleensä erittäin hankalaa ja aiheuttaa päänvaivaa. Monesti opiskelija joutuu tinkimään asunnon sijainnista tai asua liian kalliissa asunnossa, siten että varat eivät riitä.

Monella vanhuksella on hyvin vähän läheisiä, osa elelee jopa aivan täydessä yksinäisyydessä. On tutkittu että sosiaaliset ja aktiiviset elämäntavat auttavat kognitiivisia sekä fyysisiä elintoimintoja pysymään kunnossa pidempään.

Voitaisiin perustaa korkeakouluopiskelijoille ohjelma jossa opetetaan vanhusten kanssa toimiminen ja ehkäpä ensiapu 1 kurssi jotta ensiapu osataan antaa tarvittaessa. Vanhuksella olisi tietysti oikeus valita kenet taloonsa ottaa (mahdollisesti arviointiapua perheeltä). Lisäksi opiskelija tienaisisi valtiolta opintotuen (kevennetyllä asumislisällä?) palkkana. Näin vältyttäisiin omaishoitajien sekä töissäkäyvien sukulaisten jatkuvalta ravaamiselta, ja vain pikkuasioita unohtelevia vanhuksia ei passitettaisi viemään vanhainkodin resursseja. Ideana ei ole siis että ollaan 24/7 töissä vaan enemmänkin ystävyys ja sen mukana tuleva välittäminen.

--------------------------------------------------------EDIT----------------------------------------------------------------------

Idea oli tammikuussa 2016 nuortenideat.fi-sivulla saaden 29 tykkäystä ja 1 ei-tykkäyksen. Nyt uusiksi täällä jotta voidaan viedä eteenpäin.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 29.4.2016
  Sari Hosionaho
 • VASTAUS 2.6.2016
  Kiitämme kirjoittajaa ideasta ja kiinnostuksesta ikääntyneiden asumisen kehittämiseen.
  Idea "opiskelijoiden majoittamisesta ikääntyneiden asuntoihin" sivuaa huoneenvuokralakia. Tältä osin asunnon tai huoneen vuokraamisesta/alivuokraamisesta päättää kyseisen huoneiston omistaja itsenäisesti tai vuokrataloyhtiössä ko. omistaja.
  Kirjoittaja käsittelee ideassaan myös opiskelijoiden opintotuen kehittämistä ja korkeakoulujen opetussuunnitelmia. Näiltä osin emme voi valitettavasti ottaa aloitteeseen kantaa ympäristöministeriön hallinnonalalta, vaan ohjaamme ottamaan tarvittaessa yhteyttä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

  Ikääntyneiden asumisen kehittämiseen liittyen kirjoittajan ideassa on viitteitä nk. monisukupolvisen asumisen ideaan, mistä on parhaillaan jo käynnissä kokeiluja Suomessa. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla on käynnissä vanhusten ja nuorten yhteisasumisen kokeilu: Oman muotoinen koti -hanke. Lisätietoa kokeilusta: https://t.co/0TxYNENHGe Helsingissä on myös rakenteilla kolme eri rakennuttajan eli Asuntosäätiön, HOAS:n ja Setlementtiasuntojen monisukupolviasumisen mallin mukainen eri ikäisiä ihmisiä yhdistävän Sukupolvienkortteli. Lisätietoa: http://sukupolvienkortteli.fi/

  Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman loppukaudelle vuosille 2016-2017 vahvistetuissa toimenpiteissä on mukana ikääntyneiden asumisen yhteisöllisyyden vahvistaminen. Ohjelman hyvin rajatusta kehittämisrahoituksesta johtuen emme kuitenkaan pysty käynnistämään uusia tämän tyyppisiä nuorten ja ikääntyneiden yhteisasumisen kokeiluja. Seuraamme kuitenkin näiden mielenkiintoisten hankkeiden ja kokeilujen edistymistä ja välitämme niiden tuloksista mielellämme tietoa mm. Ikääntyneiden asuminen -verkkosivuston, sosiaalisen median sekä ohjelman laajan yhteistyökumppaniverkoston kautta.

  Parhain terveisin,
  Sari Hosionaho
  Ohjelmapäällikkö, FT
  Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017
  Ympäristöministeriö

Kommentit (0)

Kommentoi