• Julkaistu
  2.5.2016 
 • Viety eteenpäin
  18.5.2016 
 • Vastaus annettu
  4.8.2016 

Monikulttuurisuuden pakkosyöttö lopetettava

2.5.2016 klo 13.37 @OikeallaAsialla

Nykyään kouluissa on aivan liikaa jankutusta joissa yritetään nuorista käännyttää monikulttuurisuuden kannattajia, samalla yritetään hyllyttää suomalaisuus, jos joku haluaa olla isänmaallinen niin hänet leimataan automaattisesti rasistiksi, monikulttuurinen Suomi tulee ennen pitkää kääntymään rasismiksi kantasuomalaisia kohtaan.

Koulujen opetuksen kuuluisi olla puolueetonta, monikulttuurisuuden hehkuttaminen kouluissa ei sitä ole.

Ei ole mitään järkeä kouluttaa meille kantasuomalaisille tänne tulevien kulttuureja, vaan olisi järkevämpää opettaa maahantulijoille suomalaista kulttuuria. "Maassa maan tavalla."

Monikulttuurisuuden pakkosyöttö vain kiihdyttää rasismia, on aivan turha ihmetellä miksi äärioikeisto nousee kapinaan kun tälläistä mokutusta maassa vain jatketaan.

Useissa tämän ja viime vuoden aikaisissa tutkimuksissa enemmistö suomalaisista on halunnut tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa, mutta miksei kansalaisia kuunnella vaan mokutus vain jatkuu?

 • 18.6.2021 klo 15.00 @Moderaattori_Marko moderoi sisältöä: Kommentointi suljettu - Vastaus annettu 4.8.2016

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • 18.5.2016

  Nuortenideat.fi -palvelun yhteyshenkilö on ollut yhteydessä idean kirjoittajaan.

 • Viety eteenpäin 18.5.2016
  Opetus- ja kulttuuriministeriö / Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto
 • VASTAUS 4.8.2016
  Hei tässä vastaus ko. ideaan.

  Suomeen tuli vuonna 2015 yhteensä 32 400 turvapaikanhakijaa. Heistä alaikäisiä oli 8 500, joista yksin maahan tulleita 2 800. Lisääntyvä maahanmuutto lisää muun muassa tarvetta ymmärtää eri kulttuureja ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta koulussa. Koulun pitäisi toiminnallaan osata vaikuttaa ihmisten arvomaailmaan: edistää muiden kunnioittamista, ymmärtämistä, välittämistä ja vastuun ottamista.

  Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Oppivassa yhteisössä kotikansainvälisyys on tärkeä voimavara. Yhteisö arvostaa ja hyödyntää maan kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Se tuo esiin saamelaiskulttuurin ja eri vähemmistöjen merkityksen Suomessa. Se kehittää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin on perusoikeus. Kulttuuritraditioihin tutustutaan, erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti ja luodaan uusia tapoja toimia yhdessä.

  Opetussuunnitelman perusteissa otetaan huomioon monikulttuurisuustaitojen tärkeys. Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti eriympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä.

  Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla.

  Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on vuonna 2025 avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas, hyvä maa, jossa positiivinen asenne toisiimme sekä ympäröivään maailmaan tekee Suomesta ainutlaatuisen. Vaikea taloudellinen tilanne, yhteiskunnan nopeaan muutokseen liittyvät epävarmuudet ja pakolaiskriisi ovat kuitenkin luoneet Suomessa ja muualla Euroopassa kasvualustaa vihamieliselle kielenkäytölle, ääriasenteille ja jyrkille vastakkainasetteluille. Vihapuhe kohdistuu erilaisiin kansalaisryhmiin, vähemmistöihin ja yksilöihin. Oikeusministeriö julkaisi maaliskuussa 2016 selvityksen eri vähemmistöryhmiin kohdistuvasta vihapuheesta. Selvityksen mukaan toimenpiteiden häirinnän ja vihapuheen ennaltaehkäisemiseksi ja puuttumiseksi tulee näkyä kansalaisten tasolla ja arjen toiminnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt toimintaohjelman vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi.

  Yst.terveisin,
  Anna Mikander
  Ylitarkastaja
  Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kommentit (19)

Kommentointi on päättynyt.
 • Olisi kiva kuulla mitä hyötyä monikulttuurisuudesta edes on?
 • Minä taas haluaisin kuulla tiedon että missä Euroopan valtiossa monikulttuurisuus on onnistunut, joten tuskin monikulttuurisuus tulee onnistumaan Suomessakaan...

  Monikulttuurisuuden ihannoijille suosittelen lämpimästi kaupunkilomaa Tukholman Husbyhyn, Tenstaan tai Rinkebyhyn, myös Malmön Rosengård osaa näyttää monikulttuurisuuden tuomaa onnea...

 • Profiilikuvan paikka Yhdenvertaisuus on tärkeä arvo
  Kaksi kysymysyä:
  Mitä pahaa näet monikulttuurisuudessa?
  Missä sinulle on tuputettu tätä ja miten? Haluan esimerkin.
 • Lainaan erään nimeltä mainitsemattoman kansanedustajan eilisiä sanoja jotka sopivat hyvin myös siihen kuinka minä näen monikulttuurisuuden:

  "Monikulttuurisuus nähdään yleisesti eräänlaisena yhteiskunnallisena tilana, jossa kulttuurista monimuotoisuutta arvostetaan ja ylläpidetään – kielteisistä seurauksista piittaamatta. Itse kuitenkin koen, että kulttuurisesti liian monimuotoinen ja hajanainen yhteiskunta on monella tapaa heikko ja kestämätön."

 • Monikulttuurinen maapallo on hyvä asia, mutta monikulttuuriset valtiot on syöpä, kansakuntien olisi paras pysyä lähtökohtaisesti omissa kansallisvaltioissaan, näin vältyttäisiin kaikilta kiistoilta ja kansat pysyisivät yhtenäisinä jolloin luottamus säilyisi edes sivistyneimmillä kansakunnilla. Suvaitsevaiston rakastama erilaisuuskin maapallolla säilyisi kun kulttuurit eivät sekottuisi maapallolla yhdeksi maailmankulttuuriksi vaan maapallolla säilyisi erilaisia kulttuureja.

  Hallitsematon maahanmuutto on kuin troijan hevonen jonka äärisuvaitsevaiset päästävät sinisilmäisyydessään laukkaamaan rajojen yli ja syrjäyttämään paikalliset kulttuurit, loppuviimein kantaeurooppalaiset tulevat katumaan sitä virhettä minkä päättäjät tällä vuosituhannella ovat tehneet.

 • Profiilikuvan paikka KimmoVastaaTonPuolesta
  Riittää kun lukee Helsingin Sanomia niin huomaa jo monikulttuurisuuden tuputusta :D
 • Kouluille ei kuulu koululaisten poliittisten mielikuvien muokkaaminen

  ympäristöopin kirjassa ala-asteella lukee näin: "Suomi tarvitsee maahanmuuttajia, koska on harvaan asuttu maa ja pula työntekijöistä on suuri."

  Koulukirjoissa puhutaan ainoastaan monikulttuurisuuden hyvistä puolista, mutta ei ollenkaan haittapuolista, tälläinen opetus on propagandaa ja tuo mieleen Neuvostoliiton.
 • <p>Kuulut selvästi Immosen kannatajakuntaan. Itse en näe monikultuurisuudessa, mitään pahaa. Mielipiteeni voit lukea <a href="http://saaskilehti.com/2016/05/02/kolumni-vuoden-poliitikoksi-valittiin-olli-immonen-immonen-haati-muut-maasta/" target="_blank">tästä.</a> Satuin kirjoittamaan asiaan sopivan jutun ja sitten huomasin tämän. Et muuten vastannut nimimerkin "Yhdenvertaisuus on tärkeä arvo" kommenttiin. </p>
 • Profiilikuvan paikka On lottovoitto olla suomalainen
  Se miksi joku haluaa monikulttuurisen Suomen johtuu siitä että henkilö itse on pettynyt suomalaisuuteen ja haluaa kostaa sen kantasuomalaisille rappeuttamalla kansallisvaltiomme. Samalla nämä mokuttajat unohtavat kuitenkin sen minkä kansallisvaltiomme on tarjonnut meille suomalaisille.
 • @matiasmakiranta Itse asiassa vastasin hänen kommenttiinsa. 

  Itse kun et näe monikultuurisuudessa mitään pahaa niin suosittelen perehtymään Ruotsin tilanteeseen, se minkä Ruotsi tekee ensin niin Suomi tekee muutaman vuoden viiveellä perässä. 

 • <p>Ruotsi on velaton maa muutaman vuoden sisään toisin kuin me. Ruotsissa suurempi ongelma maahanmuuttajien sijasta alkaa olla kohta äärioikeisto.  Ja et vastannut siihen, miten sinulle on tuputettu monikulttuurisuutta? Kiinnostaa tietää.</p>
 • Mokutusta on esiintynyt muun muassa siten että on ollut vieraita koulussa puhumassa ainoastaan monikulttuurisuuden hyvistä puolista ja saarnaamassa kuinka monikulttuurisuus on rikkautta.

  Mutta monikulttuurisuuden varjopuolia ei ole nostettu millään tavalla esille...

 • Mitä monikulttuurisuus sinun mielestäsi on?
 • jos teille monikulttuurisuuden ihannoijille kansallissuusmielisyys on huono asiaa niin siinä tapauksessa suosittelen lopettamaan maajoukkueurheilun seuraamisen, koska sehän kansallisuusmielisyyttä kohottaa...
 • "Mutta monikulttuurisuuden varjopuolia ei ole nostettu millään tavalla esille..."

  Mitä ongelmia monikulttuurisuudesta nousee?

  Jos suomessa opetetaan jotain liian vähän, niin se on suvaitsevaisuutta. Esimerkiksi uskonnon opettaminen pitäisi kokonaan uudistaa niin, että painopiste siirtyisi kristinuskon sijasta kaikkien uskontojen käsittelyyn vuorollaan. Näin esimerkiksi tarve ortodoksisen uskonnon erilliseen opettamiseen loppuisi, mikä loisi kouluille säästöjä.

  Ylipäätänsä yleensä kun puhutaan siitä, että kulttuurin monimuotoisuus jotenkin "uhkaa" suomalaista kulttuuria, se käytännössä yleensä tarkoittaa sitä, että jossain koulussa on lopetettu virsien veisaaminen kun siellä on ei-kristittyjä oppilaita. Itse olen supisuomalainen, kristillisen kasvatuksen saanut ja myöhemmin ateistiksi kääntynyt henkilö ja minusta koulujen sitouttaminen mihinkään uskontoon on väärin.

  Minulle suomalaisuus ei tarkoita suvivirttä tai pääsiäiskirkkoa. Se on saunontaa ja juhannusta. Ihan näin äkkiseltään en keksi, että miten monikulttuurisuus on uhannut kumpaakaan.
 • Tää @OikeallaAsialla antaa muuten tosi hyvän kuvan suomalaisista nuorista.
 • Monikulttuurisuus on tiettyyn pisteeseen asti ihan ok, mutta se piste on tullut vastaan Suomessa jo 2000-luvun alussa. 

 • Idean tarkoituksena on lopettaa monikulttuuriauuden pakkosyöttö, idean vastustajille kysymys: miksi haluatte että pakkosyöttöä jatketaan?
 • Nähdäkseni tässä ei nyt ole kyse siitä, että täällä olisi pakkosyötön kannattajia, vaan enemmän siitä, että aloitetta vastustavien mielestä mitään pakkosyöttöä ei tapahdu.

  Tässä aloitteessa ei mainita mitään konkreettiasia esimerkkejä kulttuurin pakkosyötöstä. Tarkastellaanpa väitteitä:

  "Kouluissa on aivan liikaa jankutusta"
  "Jos joku haluaa olla isänmaallinen niin hänet leimataan automaattisesti rasistiksi"
  "Monikulttuurinen Suomi tulee ennen pitkää kääntymään rasismiksi kantasuomalaisia kohtaan"
  "Monikulttuurisuuden pakkosyöttö vain kiihdyttää rasismia"

  Kielellisellä tasolla monikulttuurisuudesta puhuttaessa käytetään sellaisia sanoja kuin jankutus, hehkutus ja moukuttaminen. Yksi lentävä lausekin on saatu mukaan, "Maassa maan tavalla." Jo retoriikka paljastaa, mitä alkuperäinen kirjoittaja todella ajattelee, ja tekstistä on puolueeton, asiallinen analyysi kaukana. Yhdessäkään näistä väittämistä ei esimerkiksi kerrota, että miten tämä hehkuttaminen ja pakkosyöttö tapahtuu. Ainoa asia, mikä alkuperäisen idean väitteitä yhdistää, on perstuntuma siitä, että näin tapahtuu.

  Ei tälläistä ideaa siksi oikein voi ottaa tosissaan, lähinnä tässä voi puistella päätään siitä, että mitä ihmisten päässä oikein liikkuu.