• Julkaistu
  26.5.2016 
 • Viety eteenpäin
  7.6.2016 
 • Vastaus annettu
  7.6.2016 

Kouluista huonot ruuat pois

26.5.2016 klo 10.14

Kouluissa tarjotaan monia ruokia, joita suurin osa oppilaista ei syö. Se johtaa siihen, että ruokaa joudutaan heittämään pois ja oppilaat jäävät nälkäisiksi eivätkä pysty keskittymään tunneilla. Joskus oppilaat lähtevät kielloista huolimatta kauppaan ruokailuaikana, jos ruoka ei ole heistä hyvää. Tiedän tämän olevan vaihtelevaa, sillä jotkut pitävät joistain ruuista joista toiset eivät pidä, mutta kokemukseni mukaan ainakin koulujen kesken on ruokia, joita vain hyvin harvat pitävät. Siitä syystä ehdotan kaikissa kouluissa järjestettävän äänestyksen esimerkiksi 5:stä huonoimmasta ruuasta. Tulokset olisivat koulukohtaisia ja huonoimmaksi äänestetyt ruuat poistettaisiin ruokalistasta. Tämä ei vaatisi paljoa aikaa, vaivaa eikä edes rahaa. Tässä ei ole huonoja puolia ja jos joku puolustaisi poistettavaksi äänestettyjä ruokia niiden tervellisyyteen vetoen, kysyn tämän: Onko ruuasta hyötyä, jos sitä ei syödä? Hyviä puolia tässä olisi oppilaiden kouluviihtyvyyden nousu, ruuan pois heittämisen vähentyminen ja se, että kouluruoka tekisi sen, mitä sen on tarkoitus tehdä eli saada oppilaat kylläisiksi. Eli paljon hyötyä vähällä vaivalla ja käyttämättä rahaa. Miksi ei?

 • 27.8.2021 klo 11.42 @Moderaattori_Marko moderoi sisältöä: Kommentointi suljettu, vastaus annettu 7.6.2016

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 7.6.2016
  Kouluruokakeskustelua on käyty Nuortenideat.fi -palvelussa aikaisemminkin. Tähän vastaukseen on hyödynnetty opetushallituksen aikaisemmin antamaa vastausta. Vastauksen on kirjannut Nuortenideat.fi palvelun yhteyshenkilö.
 • VASTAUS 7.6.2016
  PÄÄTÖS 20.1.2016

  Oppilaiden huoli on ymmärrettävää, jos ei ole tietoa ruoasta, sen alkuperästä, terveellisyydestä, koostumuksesta, tms. kuluttajavalintoja ohjaavasta asiasta.

  Kouluruoan valmistusta ohjaavat erityiset kouluruokailusuositukset ja myös monet ruoan laatua mallintavat säädökset, kuten omavalvonta ja hankintaohjeet. Käytettävät raaka-aineet käydään läpi tarkasti. Kukaan ei halua lähtökohtaisesti valmistaa ” huonoa ruokaa”. Moitteet kouluruoan heikosta laadusta koskettavat erityisesti niukoin resurssein työtään tekeviä ruokapalveluammattilaisia.

  Keskeistä ruoan ja ruokailutilanteen kehittämisessä on yhteistyö, johon liittyy kohtaaminen, vuorovaikutus, osallisuus ja asiallinen viestintä. Kouluruoan ja ruokailutilanteen laadun kehittämistä varten on kehitetty moniammatillisessa yhteistyössä kansallinen Kouluruokadiplomi. Se on koululle myönnettävä tunnustus laadukkaasti ja valtakunnallisten tavoitteiden mukaan toteutetusta kouluruokailusta. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa syödään hyvin ja edistetään kouluruokailulle suunnattujen terveys-, tapa- ja ruokakasvatustavoitteiden toteutumista. Asiakastyytyväisyyskyselyssä tuli esille yhteistyön tärkeä merkitys ja sen vaikutus mm. kouluruoan ja kouluruokailun arvostamiseen sekä kouluruokailuun liittyvän tietämyksen ja kouluyhteisön me-hengen lisääntymiseen.

  Asenteisiin, toimintatapoihin ja muutoksiin on käytännössä parasta vaikuttaa paikallisesti koululla. Sivustollanne käydyn kouluruoka paremmaksi -keskustelun perusteella ehdottaisin, että ko. koulussa/kouluissa käytäisiin keittiön/ruokapalvelun ja opettajien sekä oppilaiden/oppilaskunnan kanssa yhteinen keskustelu kouluruoasta ja ruokailutilanteesta. Keskustelun aiheiksi olisi hyvä nostaa ainakin: mitkä asiat vaikuttavat ruokalistojen ja siten ateriakokonaisuuksien suunnitteluun, millaisista raaka-aineista ruoka valmistetaan, mitä tarkoittaa ruoan terveellisyys ja täysipainoisuus käytännössä? Hyvä olisi käydä myös keskustelua kouluruokailun merkityksestä ja tehtävästä osana koulutyötä sekä oman kouluruokailun kehittämistarpeista ja tavoitteista, joiden saavuttamiseksi voidaan yhdessä toimia.

  Korostan sitä, että kouluruokailu suunnitellaan ja toteutetaan oppilaita ja oppimista varten. Ruokapalvelut keräävät yleensä myös asiakaspalautetta, joka vaikuttaa tarjolla olevaan ruokaan. Ruokalistoilta karsitaan pois sellaisia ruokia, jotka ovat saattaneet olla hyvinkin suosittuja, mutta eivät uusille oppilasikäluokille maistu. Ts. ruokalistoja pyritään muuttamaan palautteiden perusteella siten, että ruoka myös maistuu. Jokainen hyvin syöty kouluateria on ruokapalvelun kunnia-asia.

  Marjaana Manninen
  Opetusneuvos
  Opetushallitus
  029 533 1142
  marjaana.manninen@oph.fi
  www.oph.fi www.edu.fi

Kommentit (9)

Kommentointi on päättynyt.