• Julkaistu
  19.1.2017 
 • Viety eteenpäin
  3.4.2017 
 • Vastaus annettu
  20.4.2017 

Kuviksen arviointi pois

19.1.2017 klo 12.57


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 3.4.2017
  Nuortenideat.fi yhteyshenkilö on vienyt idean eteenpäin opetushallitukseen.
 • VASTAUS 20.4.2017
  Hei,

  Perusopetuslain mukaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti kaikissa oppiaineissa – yhtälailla myös kuvataiteessa. Opetussuunnitelman perusteissa annettaan kaikkien yhteisten oppiaineiden tavoitteet sekä keskeiset sisältöalueet. Kuvataiteessa ja muissa oppiaineissa on kyse uusien tietojen ja taitojen oppimisesta. Uuden oppimisen, tekemisen, tutkimisen ja oivaltamisen ilo on tärkeää kaikkien oppiaineiden opiskelussa. Monipuolinen, myönteinen ja realistinen palaute on keskeinen osa oppimista.

  Koulun opetussuunnitelmassa päätetään, käytetäänkö vuosiluokkien 1-7 todistusarvioinnissa numeroarvosanoja vai sanallista arviota vai näiden yhdistelmää. Luokilla 8 ja 9 käytetään todistuksissa aina numeroarvosanoja kaikissa yhteisissä oppiaineissa. Sanallinen arviointi voi antaa oppilaalle monipuolista palautetta oppimisesta ja suoriutumisesta. Sanallisen arvioinnin avulla kuvataan osaamisen tasoa, edistymistä, vahvuuksia ja kehittämisen kohteita.

  Oppilaan 9. vuosiluokan päättyessä päättöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous.

  Olennaista arvioinnissa on, että se kertoo mihin palaute perustuu - annettiinpa arviointi numeroina tai sanallisena. Palautteen tulee auttaa oppilaita ymmärtämään

  • mitä heidän on tarkoitus oppia
  • mitä he ovat jo oppineet
  • miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan
  • mistä he tietävät onnistuneensa

  Jokaisessa oppiaineessa on yhtä tärkeätä saada kokemuksia ja palautetta hyvästä yrittämisestä, ponnistelun kautta saavutetuista tavoitteista ja onnistumisesta. Tässä asiassa ei ole eroa kuvataiteen ja muiden oppiaineiden välillä. On myös hyvä tiedostaa, että kuvataiteen ja muiden taide- ja taitoaineiden arvosanoilla voi olla merkitystä, kun nuori hakee jatko-opintoihin lukioon tai ammatilliseen peruskoulutukseen.

  Mikko Hartikainen
  Opetusneuvos
  Opetushallitus

Kommentit (8)

 • Miksei kuvaamataitoa saisi arvioida? Etteo vain kenellekään tule pahamieli koska ei osaa piirtää ja sai huonon numeron.

  Ja nykysukupolvesta tulee entistä herkempi kun ei kritiikkiä osata ottaa vastaan.
 • Pystyttäisiinköhän ihan sosiaaliseen keskusteluun timppa.Minunkin mielestä kuvaamataidon arvioiminen on turhaa,mutta emme voi sille mitään.Itse lempi aineeni on historia ja fyke.
 • Kuvaamataidon arviointi on mielestäni yhtä tärkeää, kuin vaikka liikunnan, tai musiikin. Nämä kaikki voivat olla hyvinkin tärkeitä yhdeksännellä luokalla lopputodistuksessa, jos henkilö haluaa hakea johonkin erikoislukioon tai -ammattikouluun. Numero voi auttaa jotakuta kehittämään itseään, jos hänellä on suunnitelmissa hakea erikoisempaan oppimislaitokseen.
  Mielestäni kuvaamataito on myös hyvä perustaito oppilaan elämässä, vaikka tulevaa työpaikkaa varten, esimerkiksi arkkitehti, suunnittelijat, tekstiilinkäsittelijät taidemaalarit (oikeastaan kaikenlaiset konkreettisen taiteen tuottajat), yms. Näissä tarvitaan taitoa käsitellä värejä, muotoja, tummuuksia ja piirtotaitoa.
  Jos ei hae erikoislukioon tai - ammattikouluun kuvaamataidon numerolla ei ole väliä, joten mitä väliä sillä loppujen lopuksi on?
 • Totta!
 • Taito- ja taideaineet tuovat mukavaa vaihtelua lukuainepitoiseen lukujärjestykseen. Niiden opiskelu tuulettaa aivoja ja rikastuttaa mielikuvitusta. Kuvaamataito on kuitenkin taito, jonka joko osaa tai ei. Sitä voi toki harjoitella, mutta koulussa olevat kuvaamataidon tunnit ovat niin vähäisiä, ettei siinä pääse taidot kovasti kehittymään. Tämän vuoksi kuvaamataidon arvostelu on mielestäni väärin. Oppilaat, joilla on taitoa ja harrastuneisuutta aiheesen, saavat automaattisesti kiitettäviä numeroita. Me, joille kuvataiteellisia lahjoja ei ole suotu, olemme opettajan hyvän tahdon armoilla. Kun käsi ei kertakaikkiaan tottele silmää, mittakaava ja perspektiivi heittävät ja valot sekä varjot ovat liian hankalia paperille saatettavaksi, tulee todistukseen vain mielealaa ja itsetuntoa laskevia numeroita. Tämän toistuvan mielenpahoituksen voisi välttää sillä yksinkertaisella keinolla, että kuvaamataidosta saisi vain merkinnän suoritetusta kurssista!
 • Se on vähän ajatuksia jakava asia. Olen samaa mieltä Venlan kanssa, mutta samalla täysin samaa mieltä Iiriksen kanssa. Ymmärrän, että mielenpahoituksen väistämiseksi voisi tulla vain hyväksytty tai hylätty. Täytyy myös muistaa, että ei se arvosana kuvaamataiteesta riipu pelkästään niistä taidoista, vaan opettajat arvioivat sitä millä tuulella olet, miten käyttäydyt ja paneudutko työhösi millä mielin. Jos istut vain kaikki tunnit tekemättä mitään, miten voit mielesi pahoittaa huonosta numerosta? Mielestäni siinä tapauksessa ne, jotka tekevät todella töitä niillä kuviksen tunneilla ansaitsevat hyviä numeroita ja voivatkin niitä saada hyvin mielin. Kuvaamataito on mielestäni jotain, minkä kaikki osaa. Kukaan ei synny lahjakkaana taiteilijana, eikä kenellekään 'suoda' taiteellisia lahjoja, vaan kaikkien täytyy harjoitella ja kehittyä. Jos siis toinen esimerkiksi harrastaa aktiivisesti jotakin kuvaamataiteeseen liittyvää pienestä asti ja toinen ei, se on melko selvää millaisessa tilanteessa se käsi on silmän tottelussa. Siksi on naurettavaa kuunnella jatkuvaa 'en minä osaa!' 'ei tästä tule mitään, luovutan' ja 'ei tämä onnistu', kun oletetaan, että kylmiltään pystytään samaan kuin se joka on tehnyt sitä jo pitkään. Arvosanoja on hyvä saada (kuten Iiris mainitsi) siksi, että ne ovat joillekin tärkeitä. Jos sinä pidät kemiasta ja haluat tulevaisuudessa olla kemisti, mutta joku toinen ei ole kemiassa hyvä ja vaatii arvosanojen poiston, mitä se tuo sinulle? Kuvaamataito on joillekin tulevaa uraa varten tärkeä aine siinä missä matika toisille ja biologia toiselle.
  Ja kyllähän se niin on, että jos koet sen arvosanan olevan turha etkä yritä sen eteen tehdä mitään, anna sen sitten olla. Se ei ole sinulle tarpeellinen tulevaisuudessa, joten miksi turhaan huolehtia siitä?
 • <p>Miksi ottaa kuviksen valinnaiseksi?</p>
 • Mielestäni ei ole järkevää poistaa kuviksen arviointia, sillä ihmisiä on erilaisia ja jotkut tarvitsevat sitä kuviksen numeroa juurikin esimerkiksi, jos joku haluaa hakea erityislukioihin. Aivan yhtä hyvin joku voi sanoa, että fyysikasta pitäisi poistaa arviointi, koska juuri kyseinen henkilö ei sitä tarvitsisi.

  Mutta sen sijaan, että kuvista arvioitaisiin osaamisen perusteella, sitä voisi arvioida kehittymisen ja yrityksen perusteella. Jos löytyy halua oppia ja vastaanottaa rakentavaa kritiikkiä kuviksen suhteen, voi mielestäni jo sen perusteella antaa hyvän arvosanan. Tietenkään kaikki ei osaa kaikkea, joten selkeästikään ei ole reilua arvioida tekniikan ja osaamisen tarkkuutta/paremmuutta.

Kommentoi

Kirjoita idea