None

Idean otsikointi ja perustelut

Ennen kuin kirjoitat idean, tarkista idealistalta, ettei ideaa ole jo julkaistu palvelussa. Voit hakea ideaa tietyllä sanalla tai selata tietyille organisaatioille osoitettuja ideoita: www.nuortenideat.fi/selaa. Jos samansisältöinen idea on jo ehditty julkaista, voit kommentoida sitä ja seurata sen etenemistä.

Otsikko

Idea kannattaa otsikoida mahdollisimman tarkasti siten, että siitä tulee esiin, mihin asiaan idealla halutaan muutosta.

Mihin idea liittyy?

Idean tekstiosuuteen on tärkeä kirjoittaa mahdollisimman tarkat tiedot siitä, mistä kaupungista tai kunnasta on kyse. Tai tuoda esiin se, että kyse on koko Suomea koskevasta ideasta. Kirjoita auki mahdollisimman tarkasti esimerkiksi se, mihin paikkaan (kaupunkiin/kuntaan, kaupunginosaan, alueeseen, katuun, kouluun, järjestöön jne.) idea liittyy.

Idea tulee kohdistaa tiettyyn organisaatioon (esim. koulu, kaupunki, järjestö, nuorten vaikuttajaryhmä), joka asiaa voi viedä eteenpäin ja tukea tarvittaessa. Jos et tiedä, mihin idea liittyisi, jätä tämä avoimeksi niin ylläpito auttaa.

Perustelut ja muutosehdotus

Ideaan tulee sisällyttää tieto siitä, mitä haluttaisiin muuttaa tai parantaa. Tärkeintä on kirjoittaa mahdollisimman tarkat perustelut siitä, miksi ja mitä asialle tulisi tehdä. Ilman parannus- tai muutosehdotusta ideaa on vaikea viedä käsittelyyn ja eteenpäin.

Jos tarvitset apua idean kirjoittamisessa, voit ottaa yhteyttä ylläpitoon tai yhteyshenkilöihin, jotka löytyvät organisaation sivuilta: www.nuortenideat.fi/organisaatiot

Kiinnittämällä huomioita yllä mainittuihin asioihin voit varmistaa, että ideaan saadaan aiheeseen liittyviä lisäkommentteja ja tarkennuksia ja sen käsittely on helpompaa!

Kirjoita idea