None

Opas demokratiakasvatuksen tueksi

Demokratiakasvatuksen tueksi on julkaistu opas, joka vahvistaa kasvattajien ‒ niin opettajien kuin ohjaajien – osaamista osallisuuden ja vaikuttamisen edistämisessä sekä tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja demokratiakasvatukseen. Auta nuoria ymmärtämään osallistumisen merkitys ja demokratian keinot hyödyntämällä valmista materiaalia ja Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelua!

Nuorten osallisuuden edistäminen yhteiskunnassamme on tärkeää. Vaikuttamistaitoja tulisi opettaa jo pienestä pitäen, jotta kiinnostus yhteisiin asioihin herää. Tavoitteena on kasvattaa aktiivisia kansalaisia, jotka osaavat ilmaista oman mielipiteensä ja tietävät, mitä kautta asioihin voi vaikuttaa. Esimerkiksi Nuortenideat.fi-palvelussa nuoret voivat esittää oman ideansa monin eri tavoin, kuten tekstinä, kuvana tai videona.

Käytännön vinkkejä työn tueksi

Sinä olet demokratiakasvattaja! -oppaassa on tietoa nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta, työkaluja nuorten osallisuuden edistämiseen, vinkkejä ideoiden tuottamiseen sekä keinoja vaikuttamistaitojen monipuoliseen kehittämiseen. Materiaali on tarkoitettu opettajille, ohjaajille ja kaikille nuorten kanssa toimiville.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin tuottama opas on saatavilla verkkojulkaisuna osoitteessa www.koordinaatti.fi/demokratiaopas Opas julkaistaan ruotsiksi maaliskuussa.

Oppaassa esitellään valtakunnallinen ja maksuton Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelu, jota voi hyödyntää vaikuttamistaitojen harjoittelussa, ideoiden tekemisessä näkyviksi kaikille sekä ideoiden ja aloitteiden eteenpäin viemisessä ja seuraamisessa. Opas julkaistaan ruotsiksi maaliskuussa.

Nuortenideat.fi on väline nuorten vaikuttamisen ja osallisuuden edistämiseen. Se tarjoaa helposti saavutettavan väylän nuorten ideoille, ehdotuksille ja mielipiteille. Palvelun avulla myös nuorten parissa toimivat tahot voivat kysyä nuorten mielipiteitä oman päätöksentekonsa tueksi.

Edistä nuorten vaikuttamistaitoja hyödyntämällä opasta ja Nuortenideat.fi-palvelua!

Lisätiedot:

Merja-Maaria Oinas
suunnittelija, Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus
p. 044 703 8303, merja-maaria.oinas(at)ouka.fi

Nuortenideat.fi (Ungasidéer.fi) on maksuton, valtakunnallinen vaikuttamispalvelu nuorten, organisaatioiden ja nuorten parissa toimijoiden käyttöön. Palvelun tuottavat yhteistyössä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti, oikeusministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Kaksikielinen palvelu on osa oikeusministeriön demokratiapalveluita verkossa (www.demokratia.fi).

Kirjoita idea