None

Kysytään nuorilta - Ota haaste vastaan!

Haastamme kaikki nuorten parissa toimivat mukaan kuulemaan nuorten ideoita ja kysymään heidän mielipiteitään Nuortenideat.fi-palvelun avulla! Nuorten osallisuuden edistäminen yhteiskunnassamme on tärkeää. Kaikille nuorille tulee tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia vaikuttamistaitoja ja sitä kautta pystyä vaikuttamaan ja osallistumaan. Tavoitteena on kasvattaa aktiivisia kansalaisia, jotka osaavat ilmaista oman mielipiteensä ja tietävät, mitä kautta asioihin voi vaikuttaa.

Nuortenideat.fi on verkossa toimiva vaikuttamispalvelu, jonka tavoitteena on tuoda nuoret lähemmäksi yhteistä päätöksentekoa ja innostaa heitä toimimaan aloitteellisina yhteiskunnan jäseninä. Nuoret voivat tehdä palvelussa omia ehdotuksiaan sekä kommentoida ja kannattaa muiden ideoita.

Vaikuttamispalvelun voivat ottaa käyttöönsä esimerkiksi kunnat ja kuntien eri yksiköt, koulut ja oppilaitokset, järjestöt sekä nuorten vaikuttajaryhmät. Palvelu on tarkoitettu myös valtakunnallisille toimijoille.

Ottamalla palvelun käyttöösi, voit tuoda nuorille pohdittavaksi erilaisia kehittämisen kohteita. Nuorten parissa toimijoilla on mahdollisuus esittää palvelussa ideoita ja kysymyksiä, joihin toivovat nuorten mielipiteitä ja kannanottoja. Nuortenideat.fi-palvelulla tavoitetaan ja osallistetaan nuoria päätöksentekoon ajasta ja asuinpaikasta riippumatta.

Tukea palvelun käyttöön

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti vastaa vaikuttamispalvelun koordinoinnista, tuesta käyttäjille sekä markkinoinnista. Opettajille ja ohjaajille suunnattu opas demokratiakasvatukseen on ladattavissa osoitteessa www.koordinaatti.fi/demokratiaopas

Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelun keulakuva on nuorten suosima sketsi- ja huumorirap-ryhmä Justimusfilms. YouTube-kanavalta löytyy heidän tekemänsä Nuortenideat.fi-esittelyvideo: http://bit.ly/youtube-nuortenideat Videoon on saatavilla tekstit suomeksi ja ruotsiksi ja sitä voi hyödyntää palvelun esittelyissä.

Vaikuttamispalvelun saa maksuttomasti käyttöönsä sitoutumalla palvelun käyttöehtoihin. Organisaatio nimeää yhteyshenkilön, joka tukee nuoria palvelun käytössä, perustaa palveluun organisaatiosivun ja huolehtii osaltaan sivun ajantasaisuudesta.

Meidän tehtävämme on varmistaa, että nuoret tulevat kuulluiksi. Tee se hyödyntämällä maksutonta palvelua!

Lisätiedot:

tuki@nuortenideat.fi
p. 044 703 8303

Kirjoita idea