None

Miten varmistaa palvelun näkyvyys?

Kun Nuortenideat.fi-palvelu on käytössä, palvelun toiminnallisuudet ja markkinointi ovat keskeisiä asioita, joista tulee kysymyksiä. Toimivat menetelmät ja muiden käyttäjien vinkit ovat apuna oman työn suunnittelussa ja palvelun markkinoinnissa. Tämä pätee toki muihinkin nuorille suunnattuihin palveluihin.

Saat usein uusia ajatuksia ja inspiraatiota oman toimintasi kehittämiseen, kun kuulet muilta käytännön esimerkkejä siitä, millaisia toimenpiteitä he ovat tehneet. Itse kokeilemalla ja testaamalla selviää, mikä toimii ja mikä ei. Apuna tässä ovat usein muiden jakamat hyvät käytännöt.

Vinkit Nuortenideat.fi-palvelun näkyvyyden varmistamiseen

 1. Päättävässä asemassa olevien henkilöiden informointi ja sitouttaminen
  - Miksi nuorten kuuleminen ja osallistaminen on tärkeää? Mitkä lait ja suositukset ovat sen taustalla ja velvoittavat siihen?
  - Toimintatapojen ja -kulttuurin tulee olla sellainen, että se tukee nuorten osallistumista.
 2. Aktiivinen ja säännöllinen sisällön jakaminen omalla sivulla
  - Missä asioissa voimme kuulla nuoria ja kysyä heidän mielipiteitään? Nuorille suunnatut lyhyet kyselyt ovat hyvä tapa kartoittaa heidän mielipiteitään.
  - Tärkeä jakaa oman sivun kaikki ideat eteenpäin nuorille kommentoitaviksi ja kannatettaviksi.
 3. Nuorten osallistaminen palvelun esittelyihin ja markkinointiin
  - Mistä löytyy nuoria, jotka voi perehdyttää tekemään palvelun esittelyjä? Ketkä voivat jakaa uudet ideat eteenpäin eri somekanaviin ja välittää viestiä laajalle nuorten ryhmälle? Ketkä voivat kiertää vaikkapa kouluja, pitää aamunavauksia, infoja, oppitunteja, teemavälitunteja, suunnitella teemapäiviä tai teemaviikkoja nuorille?
  - Hyödynnä omat ja kollegoiden verkostot sekä olemassa olevat rakenteet ja nuorten ryhmät. Nuorilta nuorille tiedottaminen toimii!
 4. Kilpailujen järjestäminen
  - Millaisia palkintoja jaetaan ja kuinka usein voi järjestää kilpailuja? Kuka valitsee voittajan?
  - Kilpailuissa voi palkita esimerkiksi oman sivun ideoita (parhaiten perusteltu, eniten kommentoitu tai kannatettu). Tai jotakin ihan muuta! Maksuttomia palkintoja voi tilata Koordinaatista.
 5. Valmiiden materiaalien hyödyntäminen
  - Opas demokratiakasvatukseen ja osallistavat menetelmät: www.koordinaatti.fi/demokratiaopas
  - Materiaalit: www.koordinaatti.fi/materiaalipankki/nuortenideat
  - Printtimateriaalien tilaukset: www.koordinaatti.fi/materiaalitilaus

Tässä vain muutamat keskeiset vinkit palvelun markkinointiin ja esillä pitämiseen. Seuraava askel onkin se tärkein: mikä on markkinoinin tavoite ja miten sinne päästään?

Pohdi yllä olevia kohtia ja kirjoita ylös tämän hetken tärkein tavoite. Tämän jälkeen voit kirjoittaa ylös vähintään kolme keskeisintä käytännön toimenpidettä, jotka tekemällä tavoitteeseen päästään. Muista kirjata ylös, kenen vastuulla ne ovat ja milloin ne toteutetaan. Sitten vain suunnittelemaan tarkempi aikataulu ja toteutus!

Lisätietoa: tuki@nuortenideat.fi, p. 044 703 8303

Kirjoita idea