Ajankohtaista

1. maaliskuuta 2022 kello 13.16.28

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset Nuortenideat.fi-palvelun lakkauttamisesta

Oikeusministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö kehittävät yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa uudenlaista digitaalisen osallistumisen alustaa sekä toimintamallia lasten ja nuorten osallistumisen tueksi. Maaliskuussa 2022 oikeusministeriön demokratiaverkkopalveluihin avataan uudenlainen digitaalinen osallistumisen alusta, Digiraati.

Osana tätä uudistusta oikeusministeriön Nuortenideat.fi-palvelu poistuu verkosta elokuussa 2022. Koordinaatista saa myös tämän jälkeen tukea, neuvoja ja ohjausta digitaalisen osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan suunnittelussa ja käyttöönotossa.

Olemme koonneet listan vastauksista mahdollisiin muutoksen tuomiin kysymyksiin jo valmiiksi. Jos et löydä listalta vastausta omaan kysymykseesi, ota yhteyttä Koordinaattiin nutikoordinaatio@ouka.fi.

1. Miksi Nuortenideat.fi-palvelu loppuu?


Oikeusministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö kehittävät yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa uudenlaista digitaalisen osallistumisen alustaa sekä toimintamallia lasten ja nuorten osallistumisen tueksi. Huhtikuussa 2022 oikeusministeriön demokratiaverkkopalveluihin avataan uudenlainen digitaalinen osallistumisen alusta, Digiraati (www.digiraati.fi). Osana uudistusta oikeusministeriön Nuortenideat.fi-palvelu lakkautetaan elokuussa 2022.

2. Millainen aikataulu palvelun lopettamisella on?


Nuortenideat.fi-palvelun toiminta ja ylläpito jatkuvat normaalisti kesäkuuhun 2022 saakka. Käyttäjät voivat jättää ideoita palveluun vielä toukokuun ajan. Vastaukset niihin tulee kirjata kesäkuun aikana.

Organisaatiot voivat julkaista edelleen kyselyjä, äänestyksiä ja keskustelun avauksia nuorille toukokuun loppuun saakka ja niihin voi vastata ja niitä kommentoida kesäkuun ajan.

Idea- ja rekisteröitymislomakkeet suljetaan 1.6.2022, jonka jälkeen palveluun ei voi jättää ideoita tai kyselyjä eikä luoda uutta käyttäjätunnusta.

Koordinaatin Nuortenideat.fi-tukipalvelut ovat käytettävissä elokuun puoleen väliin saakka. Palvelu poistuu verkosta 15.8.2022.

3. Mitä vaihtoehtoisia palveluita on tarjolla?


Jatkossa on mahdollista hyödyntää muita oikeusministeriön demokratiapalveluita, jotka löytyvät osoitteesta www.demokratia.fi. Esimerkkejä demokratiapalveluista ja niiden käyttötavoista:

Digiraati.fi on uusi, lapsille ja nuorille suunnattu verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota kaikille alle 29-vuotiaille nuorille yhdenvertainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava verkkopalvelu. Palvelussa voi avata keskusteluja ja kyselyjä ajankohtaisista aiheista.

Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kunnan asukkaat ja palveluiden käyttäjät voivat tehdä aloitteita kunnalle. Kuntalaisaloitteen avulla kuntalainen voi nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman, sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään siihen huomiota.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteella ehdotetaan uutta lakia, muutosta olemassa olevaan lakiin tai olemassa olevan lain kumoamista.

Käyttötarkoituksesta riippuen voi sosiaalisen median alustoja hyödyntää eri tavoin. Tietoa ja neuvoja sosiaalisen median erilaisista käyttötavoista saat Koordinaatista. Esimerkkejä eri alustoista ja niiden käyttötavoista:

Yhteisölliseen viestintään ja kommunikointiin

Discord-palvelussa on helppo toteuttaa nuorten kuulemista, ideoiden keruuta sekä niistä äänestämistä.

Ideoiden keruuseen ja äänestykseen

Google FormsMicrosoft Forms ja Webropol – avoimien kysymyskenttien avulla voit kerätä ideoita tai koostaa jo saadut ideat pohjaan valmiiksi äänestettäväksi.

Instagram-tarinoissa hyödynnettävät äänestys- ja kyselytyökalut mahdollistavat matalan kynnyksen osallisuustoiminnan. Lisätietoja Instagramin hyödyntämisestä löydät esimerkiksi Verken sivuilta hakusanalla "Instagram".

Huomioi myös oman kunnan tai organisaation palaute- ja aloitekanavat. Ne soveltuvat usein myös ideoiden keruuseen.

Pelilliset osallisuusalustat ja menetelmät

Seppo.io – voit luoda omia visailuja ja pelejä osallisuuden eri teemoista tai hyödyntää jo olemassa olevia pelialustoja, kuten Nuorten Suomi Vaikuta! -teemapäivän materiaaleja.

4. Poistuuko Nuortenideat.fi-palvelu kokonaan, vai ovatko ideat vielä jälkikäteen saatavilla?


Sivusto poistuu verkosta 15.8. kokonaan, eikä ole sen jälkeen enää saatavilla. Tarvittaessa ideat voi ladata itselleen talteen ennen sivuston poistumista (Katso kohdat 6 & 7)

5. Onko käyttäjän poistettava oma tunnuksensa ja/tai organisaatiosivunsa itse, vai poistuvatko ne palvelun lakkauttamisen yhteydessä?


Käyttäjän ei tarvitse poistaa tunnuksiaan itse, vaan sivuston alasajon yhteydessä sekä käyttäjätunnukset että organisaatiosivut poistuvat automaattisesti. Tunnuksien poistossa ja käsittelyssä noudatetaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä oikeusministeriön ylläpitämissä verkkopalveluissa: http://oikeusministerio.fi/tietosuoja.

6. Voiko organisaatio ladata heille suunnatut ideat sekä kerätä tilastot koostetusti?


Listauksen organisaatiolle kohdennetuista ideoista voi ladata koostetusti Excel tai .csv tiedostoon oman organisaatiosivun alta “Vie” toiminnolla. Tästä listauksesta löytyy organisaatiolle kohdennettujen ideoiden nimet, “peukutukset” sekä ideoiden tilan, mutta ei sisältöjä.

Yksittäisten ideoiden kysymys- ja vastaustekstit sekä kommentit voi ladata pdf-tiedostoksi hyödyntämällä ideasivulta löytyvää “PDF”-painiketta. Löydät painikkeen “Kerro kaverille” toimintojen alta.

Kyselyiden tulokset pitää ladata erikseen ideasivulta. Tuloksien lataaminen tapahtuu kyselykentän yläkulmasta “Toiminnot” painikkeen alta otsikolla “Tulokset (PDF)”

7. Voiko käyttäjä ladata lähettämänsä ideat itselleen?


Käyttäjä voi tilata lähettämiensä ideoiden tilastot ottamalla yhteyttä palvelun ylläpitoon nutikoordinaatio@ouka.fi kesäkuun 2022 loppuun mennessä samalla sähköpostilla, jolla on rekisteröitynyt palveluun. Näin voimme taata tietojen päätymisen oikealle taholle.

Koordinaatista saa myös jatkossa tukea ja neuvoja digitaalisen osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan suunnitteluun ja käyttöönottoon. Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen nutikoordinaatio@ouka.fi .

Kirjoita idea