Idean eteenpäin vieminen

Idea, jossa on perusteltu muutos- tai parannusehdotus, lähetetään osallistumisajan päätyttyä automaattisesti  yhteyshenkilölle, joka vastaa kyseisen sivun ideoiden käsittelystä. 

Yhteyshenkilö vastaa ideaan itse tai lähettää sen eteenpäin jatkokäsittelyyn. Kun idea on käsitelty ja siihen saadaan vastaus, yhteyshenkilö päivittää tiedon palveluun.

Prosessi lyhyesti:

Kirjoita idea