Organisaatioiden käyttöehdot

Palvelun käyttöehdot hyväksyneillä kunnilla, oppilaitoksilla, järjestöillä, nuorten toimijaryhmillä ja muilla organisaatioilla on omat sivunsa vaikuttamispalvelussa, joilla näkyvät organisaation perustiedot ja yhteyshenkilöt.

Sivuilla voi tutustua ideoihin ja julkisiin kysymyksiin, joita on osoitettu organisaatioille. Sivuilla näkyvät myös yhteyshenkilöiden julkaisemat ideat, joihin he toivovat nuorten kannanottoja ja kommentteja.

Saman kunnan alueelta voi olla useiden eri toimijoiden sivuja (koulut, järjestöt, nuorten erilaiset toimijaryhmät tms.). Palvelusta viestiminen ja ylläpito jakaantuvat useamman toimijan kesken. Yhteistyö eri toimijoiden välillä mahdollistuu ja nuoret löytävät helpommin oman alueensa toimijoita.

Yleistä

Nuortenideat.fi on osoitteissa www.nuortenideat.fi ja www.ungasideer.fi toimiva nuorten vaikuttamispalvelu (jäljempänä "Palvelu"). Palvelu kuuluu oikeusministeriön demokratiapalvelujen kokonaisuuteen osoitteessa www.demokratia.fi.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti vastaa Palvelun koordinoinnista, moderoinnista ja tukipalveluista. Palvelun teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Haltu (Haltu Oy). Verkkopalvelun rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Palvelun sisältö

Palvelun vastuutahot vastaavat Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä ja tekijänoikeuksista.

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjien julkaisemasta, toisesta palvelusta linkitetystä tai upotetusta sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista. Ylläpidolla on oikeus poistaa käyttöehtojen vastainen sisältö ja tästä ilmoitetaan myös sisällön julkaisijalle.

Käyttäjä vastaa Palvelussa julkaisemistaan teksteistä, kuvista ja kommenteista ja siitä, ettei hänen julkaisemansa sisältö loukkaa tekijänoikeuksia tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisia.

Käyttäjä vastaa Palveluun lataamastaan kuvamateriaalista ja hänellä tulee olla kaikki tarvittavat tekijänoikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Käyttäjän lähettämän materiaalin tulee olla hänen itsensä kuvaamaa tai luomaa, tai hänellä tulee olla julkaisulupa materiaalin luoneelta henkilöltä. Kaikilta kuvissa esiintyviltä henkilöiltä tulee olla lupa julkaisuun.

Käyttäjien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Palvelu ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Palvelulla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa nimi- ja yhteystiedot poliisille tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä rikosta.

Palvelun käyttöön ottavien organisaatioiden velvollisuudet

Palvelun käyttöön ottavat organisaatiot

 • sitoutuvat palvelun hyödyntämiseen ja käyttöön
 • nimeävät palveluun yhteyshenkilön/yhteyshenkilöt
 • sitoutuvat varaamaan yhteyshenkilö(i)lle riittävästi työaikaa palvelun ylläpitämiseen
 • viestivät palvelusta ja markkinoivat sitä omissa verkostoissaan ja kanavissaan
 • perehdyttävät uudet yhteyshenkilöt tehtäväänsä.

Organisaation yhteyshenkilön tehtävänä on:

 1. Luoda organisaatiosivut ja huolehtia niiden ajantasaisuudesta
 2. Neuvoa ja tukea nuoria ideoiden kirjoittamisessa, julkaisussa, eteenpäin viemisessä ja vastauksen/päätöksen saamisessa
 3. Vastata nuorten kysymyksiin ja ohjata nuoria palvelun käytössä
 4. Edistää nuorten ideoiden käsittelyä omassa organisaatiossa
 5. Varmistaa, että nuorten ideoiden päätökset kirjataan selkeään muotoon perusteluineen
 6. Kuulla nuorten mielipiteitä palvelun avulla
 7. Moderoida tarvittaessa keskustelua ja poistaa asiatonta sisältöä
 8. Huolehtia yhteydenpidosta Koordinaattiin
 9. Osallistua koulutuksiin (verkossa ja livenä)

Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 16.1.2015

Kirjoita idea