Saavutettavuusseloste

Oikeusministeriön Nuortenideat.fi-palvelun saavutettavuusseloste


Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Nuortenideat.fi. Seloste on päivitetty 15.10.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Nuortenideat.fi-palvelussa on seuraavat saavutettavuuteen liittyvät puutteet:

Näppäimistön avulla sivustolla navigoivat käyttäjät eivät pysty käyttämään tekstieditoreita, joihin kirjoitetaan tekstiä. Tällaisia ovat esimerkiksi idean sisältö-, organisaation kuvaus- tai kommenttikenttä.

 • Editorin valikoihin ei pääse käsiksi ruudunlukijan avulla.
 • Jos käyttäjä navigoi näppäimistöllä tekstieditoriin ja kirjoittaa siihen, editorista ei pääse pois näppäimistöllä ja käyttäjä jää jumiin.
 • Editoritoiminnot on toteutettu linkkilistana, mutta listalta puuttuu nimi, joka kertoo, mitä toiminnolla tehdään.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: WCAG 2.1 onnistumiskriteerit 1.1.1 (Ei-tekstuaalinen sisältö), 2.1.1 (Näppäimistö), 2.1.2 (Ei näppäimistöansaa)

Lisäksi sivustolla on useita muita pienempiä saavutettavuuspuutteita:
 • Sivustolla navigointi ja sivujen selkeä erottaminen toisistaan on paikoitellen vaikeaa. Navigaatiorakenne ei ole kaikilta osin selkeä ja helppokäyttöinen.
  Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: WCAG 2.4.2 (Sivuotsikot), 2.4.5 (Useita tapoja navigoida), 2.4.7 (Näkyvä kohdistus)
 • Interaktiivisissa elementeissä elementin tilaa ei ole aina merkitty selkeästi, elementeissä on käytettävyysongelmia eikä järjestelmä anna riittävää palautetta toiminnoista.
  Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: WCAG 1.3.1 (Informaatio ja suhteet), 1.3.2 (Merkitykseen vaikuttava järjestys), 1.4.10 (Responsiivisuus), 2.1.1 (Näppäimistö), 2.4.4 (Linkin tarkoitus kontekstissa), 4.1.2 (Nimi, rooli, arvo)
 • Käyttäjien tuottamat aineistot ja ulkoisten aineiston tuottajien laatimat palveluun liitetyt materiaalit, tiedostot ja muut kokonaisuudet eivät aina ole saavutettavia.
  Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: WCAG 1.1.1 (Ei-tekstuaalinen sisältö), 1.3.1 (Informaatio ja suhteet), 3.1.1 (Sivun kieli), 3.1.2 (Osien kieli)
  HUOM! Digipalvelulaki ei koske seuraavia tämän palvelun osia: Palvelun käyttäjät voivat liittää ideoihin tiedostoja kaikkien palvelun käyttäjien nähtäväksi. Oikeusministeriö ei ole vastuussa näiden ulkopuolisten tahojen tuottamien sisältöjen saavutettavuudesta.
 • Linkkien, painikkeiden ja navigaatioelementtien tyypin merkitsemisessä ja tekstivastineissa on joitakin puutteita tai vastineet ovat englanniksi. Toimintalogiikasta ei välitetä aina riittävästi tietoa ruudunlukijalle.
  Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: WCAG 1.3.1 (Informaatio ja suhteet), 3.1.1 (Sivun kieli), 3.1.2 (Osien kieli), 4.1.2 (Nimi, rooli, arvo)
 • Kohdistus sivustolla toimii paikoitellen virheellisesti, jolloin näppäimistökäyttäjien voi olla vaikea löytää sisältöjä.
  Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: WCAG 2.4.3 (Kohdistusjärjestys), 2.4.7 (Näkyvä kohdistus), 4.1.2 (Nimi, rooli, arvo)
 • Haku kohdistuu vain palvelun käyttäjien sivustolle lisäämiin tietoihin. Haku ei löydä sisältöjä Organisaatiot, Tietoa palvelusta, Materiaalit ja Ajankohtaista -osioista.
  Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: WCAG 2.4.5 (Useita tapoja navigoida)
 • Pakollisten kenttien täyttämättä jättämisestä ei saa selkeää palautetta ruudunlukijalle. Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: WCAG 2.4.3 (Kohdistusjärjestys), 3.3.2 (Nimilaput tai ohjeet)

Kohtuuton rasite

Nuortenideat.fi-palvelun ylläpito päättyy 15.8.2021, jonka jälkeen palvelu poistetaan yleisestä tietoverkosta. Palvelu ei täytä kaikilta osin julkisilta verkkopalveluilta edellytettyjä saavutettavuusvaatimuksia. Kriittisimmät korjaukset palvelun saavutettavuuteen tehtiin ensimmäisen saavutettavuusauditoinnin jälkeen vuosina 2019-2020. Palvelu auditoitiin uudelleen joulukuussa 2020 ja siinä todettiin saavutettavuuspuutteita, joita ensimmäisessä auditoinnissa ei ollut havaittu. Palvelun korjaaminen saavutettavaksi olisi palvelun tarjoajalta saadun kustannusarvion mukaan kohtuuttoman kallista suhteessa jäljellä olevaan aikaan. Palvelussa esiintyvien saavutettavuuspuutteiden korjaaminen olisi näin ollen kohtuuton rasite (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 8 § Kohtuuton rasite).

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille verkkolomakkeella ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon . Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Kirjoita idea