Gå till innehållet
 • Publicerad
  3.5.2017 
 • Idén förts vidare
  16.5.2017 
 • Idén har besvarats
  14.6.2017 

Sosiaalisen median palveluille viralliset ikärajat Suomessa.

3.5.2017 kl 14.43 @Zuissi

Olisi järkevämpää, jos suosituimmille palveluille olisi suomessa virallinen ikäraja. Järkevä ikäraja olisi yleisimmille palveluilla varmaankin 12, sillä tässä iässä lapset tajuavat miten netissä järkevästi toimitaan.


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 16.5.2017
  Idea on viety eteenpäin oikeusministeriöön.
 • SVAR 14.6.2017
  Hei,

  yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetään lapsen henkilötietojen käsittelystä tilanteessa, jossa tietoyhteiskunnan palveluja tarjotaan suoraan lapselle. Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa Suomessa 25.5.2018.

  Yleisessä tietosuoja-asetuksessa lapsen ikärajaksi on asetettu 16 vuotta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin halutessaan säätää tästä poikkeavasta ikärajasta, ikärajan on kuitenkin oltava 13-16 vuotta. Tätä nuoremmat lapset voivat kuitenkin käyttää tietoyhteiskunnan palveluita, ikäraja ei siis ole este tietoyhteiskunnan palveluiden käyttämiselle. Tämä kuitenkin edellyttää, että lapsen vanhempi tai huoltaja on antanut käsittelyyn suostumuksen tai valtuutuksen.

  Yleisen tietosuoja-asetuksen ikäraja koskee tilanteita, joissa henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Ikäraja ei siis koske tilanteita, joissa henkilötietoja käsitellään jollain muulla perusteella.

  Siltä osin kuin yleisessä tietosuoja-asetuksessa on säädetty lapsen ikärajasta, voimme kansallisesti säätää asiasta ainoastaan asetuksen sallimissa rajoissa.

  Yleinen tietosuoja-asetus koskee kuitenkin ainoastaan henkilötietojen käsittelyä, ei esimerkiksi tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamista yleisesti ottaen.

  Ystävällisin terveisin,

  Oikeusministeriö
  Julkisoikeuden yksikkö
Skriv en idé