Gå till innehållet
 • Publicerad
  24.11.2017 
 • Idén förts vidare
  28.11.2017 
 • Idén har besvarats
  28.11.2017 

PAREMMAT KOULURUUAT

24.11.2017 kl 9.47

Kouluissa tarjotaan huono laatuista ruokaa.


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 28.11.2017
  Kouluruokakeskustelua on käyty Nuortenideat.fi-palvelussa aikaisemminkin ja siitä on kirjoitettu useita ideoita. Tähän vastaukseen on hyödynnetty opetushallituksen aikaisemmin antamaa vastausta. Vastauksen on kirjannut Nuortenideat.fi-palvelun yhteyshenkilö.
 • SVAR 28.11.2017

  Opetushallituksen kirjoittama alkuperäinen ja pidempi vastaus aiemmin kirjoitettuihin ideoihin www.nuortenideat.fi/ideat/107. Tässä keskeisimmät asiat vastauksesta:

  Oppilaiden huoli kouluruuasta on ymmärrettävää, jos ei ole tietoa ruoasta, sen alkuperästä, terveellisyydestä tai koostumuksesta. Kouluruoan valmistusta ohjaavat erityiset kouluruokailusuositukset ja myös monet ruoan laatua mallintavat säädökset, kuten hankintaohjeet. Käytettävät raaka-aineet käydään läpi tarkasti. Kukaan ei halua lähtökohtaisesti valmistaa ” huonoa ruokaa”. Moitteet kouluruoan heikosta laadusta koskettavat erityisesti niukoin resurssein työtään tekeviä ruokapalveluammattilaisia.

  Asenteisiin, toimintatapoihin ja muutoksiin on käytännössä parasta vaikuttaa paikallisesti koululla.

  Idea kouluruuan parantamisesta on tärkeä ottaa esiin omassa koulussa esimerkiksi kertomalla siitä oppilaskunnalle tai opettajille tai rehtorille. Näin kouluruuasta voidaan käydä keskustelua keittiön tai ruokapalvelun ja opettajien sekä oppilaiden tai oppilaskunnan kanssa.

  Keskustelun aiheiksi olisi hyvä nostaa ainakin: mitkä asiat vaikuttavat ruokalistojen ja siten ateriakokonaisuuksien suunnitteluun, millaisista raaka-aineista ruoka valmistetaan, mitä tarkoittaa ruoan terveellisyys ja täysipainoisuus käytännössä? Olisi hyvä käydä myös keskustelua kouluruokailun kehittämistarpeista ja tavoitteista, joiden saavuttamiseksi voidaan yhdessä toimia.

  Opetushallituksessa vastauksessa korostetaan sitä, että kouluruokailu suunnitellaan ja toteutetaan oppilaita ja oppimista varten. Ruokapalvelut keräävät yleensä myös asiakaspalautetta, joka vaikuttaa tarjolla olevaan ruokaan. Ruokalistoilta karsitaan pois sellaisia ruokia, jotka ovat saattaneet olla hyvinkin suosittuja, mutta eivät uusille oppilasikäluokille maistu. Ruokalistoja pyritään näin ollen muuttamaan palautteiden perusteella siten, että ruoka myös maistuu. Jokainen hyvin syöty kouluateria on ruokapalvelun kunnia-asia.

Kommentarer (0)

Kommentera

Skriv en idé