Gå till innehållet
 • Publicerad
  1.2.2018 
 • Idén förts vidare
  1.2.2018 
 • Idén har besvarats
  3.7.2018 

Raision koulu ruoka

1.2.2018 kl 18.27 @soffe

koulu ruoka maksaa noin yhdeltä oppilaalta sen 3€. Niin voiko sitä ruuan laatua parantaa.

 • 22.2.2018 kl 15.33 @moderaattori modererade innehållet: Idean organisaatio muutettiin.

Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 1.2.2018

  Tuntematon / Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari, Riina P

 • SVAR 3.7.2018

  Hei ja kiitos ideastasi!

  Kouluruokailua edistetään kunnissa esimerkiksi palautteen perusteella. Kouluruoan laadun parantamiseksi sinun kannattaa siis laittaa palautetta ruoasta suoraan koululle tai kunnan opetustoimeen. Voit aluksi ottaa asian keskusteluun esimerkiksi oppilaskunnassa ja yhdessä muiden oppilaiden kanssa lähteä viemään palautetta eteenpäin. Palautteella on yleensä enemmän vaikutusta, kun palautteen antajia on useita.

  Nuortenideat.fi-palvelussa on aikaisemminkin ollut paljon kouluruokaan liittyviä ideoita/ehdotuksia. Alla opetushallituksen Marjaana Mannisen antama vastaus kouluruoan parantamista koskevaan aiemmin esitettyyn ideaan. Saat vastauksesta tietoa kouluruokaan liittyen sekä vinkkejä, kuinka edetä ideasi kanssa:

  "Oppilaiden huoli on ymmärrettävää, jos ei ole tietoa ruoasta, sen alkuperästä, terveellisyydestä, koostumuksesta, tms. kuluttajavalintoja ohjaavasta asiasta.

  Kouluruoan valmistusta ohjaavat erityiset kouluruokailusuositukset ja myös monet ruoan laatua mallintavat säädökset, kuten omavalvonta- ja hankintaohjeet. Käytettävät raaka-aineet käydään läpi tarkasti. Kukaan ei halua lähtökohtaisesti valmistaa ” huonoa ruokaa”. Moitteet kouluruoan heikosta laadusta koskettavat erityisesti niukoin resurssein työtään tekeviä ruokapalveluammattilaisia.

  Keskeistä ruoan ja ruokailutilanteen kehittämisessä on yhteistyö, johon liittyy kohtaaminen, vuorovaikutus, osallisuus ja asiallinen viestintä. Kouluruoan ja ruokailutilanteen laadun kehittämistä varten on kehitetty moniammatillisessa yhteistyössä kansallinen Kouluruokadiplomi. Se on koululle myönnettävä tunnustus laadukkaasti ja valtakunnallisten tavoitteiden mukaan toteutetusta kouluruokailusta. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa syödään hyvin ja edistetään kouluruokailulle suunnattujen terveys-, tapa- ja ruokakasvatustavoitteiden toteutumista. Asiakastyytyväisyyskyselyssä tuli esille yhteistyön tärkeä merkitys ja sen vaikutus mm. kouluruoan ja kouluruokailun arvostamiseen sekä kouluruokailuun liittyvän tietämyksen ja kouluyhteisön me-hengen lisääntymiseen.

  Asenteisiin, toimintatapoihin ja muutoksiin on käytännössä parasta vaikuttaa paikallisesti koululla. Sivustollanne käydyn kouluruoka paremmaksi -keskustelun perusteella ehdottaisin, että ko. koulussa/kouluissa käytäisiin keittiön/ruokapalvelun ja opettajien sekä oppilaiden/oppilaskunnan kanssa yhteinen keskustelu kouluruoasta ja ruokailutilanteesta. Keskustelun aiheiksi olisi hyvä nostaa ainakin: mitkä asiat vaikuttavat ruokalistojen ja siten ateriakokonaisuuksien suunnitteluun, millaisista raaka-aineista ruoka valmistetaan, mitä tarkoittaa ruoan terveellisyys ja täysipainoisuus käytännössä? Hyvä olisi käydä myös keskustelua kouluruokailun merkityksestä ja tehtävästä osana koulutyötä sekä oman kouluruokailun kehittämistarpeista ja tavoitteista, joiden saavuttamiseksi voidaan yhdessä toimia.

  Korostan sitä, että kouluruokailu suunnitellaan ja toteutetaan oppilaita ja oppimista varten. Ruokapalvelut keräävät yleensä myös asiakaspalautetta, joka vaikuttaa tarjolla olevaan ruokaan. Ruokalistoilta karsitaan pois sellaisia ruokia, jotka ovat saattaneet olla hyvinkin suosittuja, mutta eivät uusille oppilasikäluokille maistu. Ts. ruokalistoja pyritään muuttamaan palautteiden perusteella siten, että ruoka myös maistuu. Jokainen hyvin syöty kouluateria on ruokapalvelun kunnia-asia.

  Marjaana Manninen
  Opetusneuvos
  Opetushallitus
  www.oph.fi www.edu.fi"

  Terveisin,

  Riina | Nuortenideat.fi-palvelun moderaattori

Kommentarer (0)

Kommentera

Skriv en idé