• Publicerad
  19.3.2018 
 • Idén förts vidare
  3.4.2018 
 • Idén har besvarats
  31.10.2018 

Monikulttuurisuuden valtiorahotteinen tukeminen lopetettava

19.3.2018 kl 15.14 @OikeallaAsialla

Ehdotan että Suomen valtio lopettaa sellaisten järjestöjen tukemisen joiden ensisijaisena tarkoituksena on monikulttuurisuuden edistäminen.

Kulttuurillisesti yhtenäinen valtio on vahva ja kansalaisten keskuudessa vallitsee luottamus ja sen ansiosta muun muassa Suomi on kehittynyt hyvinvointivaltioksi. Joten ei ole järkevää että edistetään monikulttuurisuutta ja hajotetaan rikasta yhtenäiskulttuuria. Järkevämpää olisi edistää rahallisesti ulkomaalaisten sulautumista suomalaiseen kulttuuriin ja näin ollen osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

 • 27.8.2021 kl 12.21 @Moderaattori_Marko modererade innehållet: Kommentointi suljettu, vastaus annettu 31.10.2018

Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 3.4.2018

  Koko Suomi / Martti Rasa, Herttaliisa Tuure

 • 25.10.2018

  Viety eteenpäin: opetus- ja kulttuuriministeriö

 • SVAR 31.10.2018

  Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kulttuuriinsa ja kieleensä. Kulttuuriset ja kielelliset oikeudet ovat osa sekä perusoikeuksia että yleisiä ihmisoikeuksia. Näitä oikeuksia suojaavat monet kansainväliset sopimukset.Esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus mukaan vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalta lapselta ei saa kieltää oikeutta nauttia yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään.

  Suomessa perustuslain mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Lisäksi sekä perustuslain että yhdenvertaisuuslain mukaan ihmisiä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Viranomaisten on toimittava yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

  Kulttuuriset ja kielelliset oikeudet lisäävät omalta osaltaan yhteiskunnan rauhaa, toimivuutta ja sopusointua. Kaikkien yhteiskunnan jäsenten on voitava kokea olevansa tasavertainen osa yhteiskuntaa.

  Suomessa on ns. perinteisiä vähemmistöjä, joiden kieli ja kulttuuri tarvitsee erityistä suojelua ja tukea. Maahanmuuttajien osalta kotoutuminen edellyttää, että myös he voivat kokea kuuluvansa yhteiskuntaan. Kotoutumisen edistämisestä on säädetty laki, jonka yksi tarkoitus on edistää myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Lain mukaan kotoutumiseen sisältyy myös mahdollisuus oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen.

  Taiteen ja kulttuurin osuus valtionbudjetissa on vuonna 2018 noin 460 miljoonaa euroa. Tästä summasta 765 000 euroa on jaettu avustuksina ja apurahoina kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasisminvastaiseen toimintaan. Lisäksi kulttuuristen ja kielellisten oikeuksien toteutumista tuetaan mm. monikielisen kirjaston, Saamelaismuseo Siidan ja saamelaisen erikoiskirjaston toimintaa tukemalla.

  Avustuksilla kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen tuetaan osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua. Avustuksilla ei pelkästään tueta suomen perinteisten vähemmistöjen ja maahan muuttajaryhmien omaa kulttuuritoimintaa vaan myös eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamista, vuoropuhelua ja yhteenkuuluvuutta. Erityisesti maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin on korostunut viime vuosina. Avustuksilla luodaan myös mahdollisuuksia yhteisesti tehdylle ”uudelle kulttuurille”.

  Lea Halttunen

  Erityisasiantuntija

  Taiteen edistämiskeskus

Kommentarer (6)

Kan inte längre kommenteras.
 • Maahan tulijoiden tulee saada itse sopeutua ympäröivään kulttuuriin, eikä mitään monikulttuurisuushankkeita.

  Eri kulttuureita ei mielestäni saa suojella byrokraattien avustuksella eikä niitä saa eristää terveeltä vuorovaikutukselta. Niiden tulee elää avoimuudessa ja olla alttiina jatkuvalle vertailulle muihin kulttuureihin voidakseen kehittyä ja sopeutua muuttuvaan maailmaan. Muualta tulleiden sopeutumista ei edistä omien perinteidemme piilottaminen loukkaamisen pelossa. Se juuri rajoittaa mahdollisuuksia tulla tutuksi suomalaisten ja suomalaisuuden kanssa.
  20.3.2018 12.27
 • Hienosti kirjoitettu, mutta onko koko jutussa mitän ideaa? Uskallan väittää että valtio on vahvimmillaan kun siinä on useita poliittisia suuntauksia ja eri kulttuureista olevien näkökulmia.

  Ps. Juuri sen takia Suomi on hyvinvointivaltio koska täällä ihmiset ovat tasa-arvoisia ja täällä on uskonnon- ja omatunnon vapaus mikä edellyttää eri kulttuurin hyväksymistä yhteisössä.
  20.3.2018 15.24
 • Aikanaan Hitler uskotteli yhtenäisellä Saksalla ja perikatoon päättyi, nykyään uskotellaan monikulttuurisella Euroopalla ja perikato jo kolkuttelee. Että missä olisi kultainen keskitie?
  20.3.2018 17.07
 • Sekin on typerää että järjestetään ulkomaalaisille ilmaisena esim liikuntaharrastuksia ja työkoulutuksia, mutta kantasuomalaisille kyseiset toiminnat ovat maksullisia... Tälläisillä etuuksilla vain viha ulkomaalaisia kohtaan nousee.
  27.3.2018 12.31
 • Luonnollinen kulttuurien muuttuminen on hyvä asia mutta keinotekoinen eli kaiken maailman monikulttuurisuus hankkeet jne ei ole hyväksi.
  15.4.2018 17.35
 • Denna kommentar har skrivits efter att idén har besvarats.

  jos ei olis monikultturia ei ois kansainvälisyttä eri kultturit tekee yhteistyötä esim usa ja britit soti fasismia vastaan vaikka nillä oli eri kulttuuri

  10.11.2019 18.07
Skriv en idé