• Publicerad
  17.7.2018 
 • Idén förts vidare
  7.8.2018 
 • Idén har besvarats
  7.8.2018 
Erilaisia liikennemerkkejä, joissa joku voi hahmottaa eri sukupuolia.

Suomen liikennemerkit säilytettävä perinteisinä

17.7.2018 kl 19.21 @OikeallaAsialla

Lehdistä on saanut lukea että liikennemerkkejä ollaan muuttamassa jonkun päähänpistona "sukupuolineutraaleiksi" ja niissä olevat hahmot muuttuvat tikku-ukko pallopäiksi ja aivan naurettavan näköisiksi. Nykyiset suomalaiset liikennemerkit ovat jo osa suomalaista liikennekulttuuria ja maisemaa. Sukupuolineutraalit liikennemerkit eivät edistä liikenneturvaa, esimerkiksi jos hirvivaara merkistä lähtee uroshirveltä sarvet niin autoilija ei osaa välttämättä varautua mistä eläimestä varoitetaan.

Liikennevirasto voisi käyttää sen ajan ja rahan teiden kunnossa pitoon eikä keskittyä epäolennaiseen.

Mikäli liikennemerkkejä tulee uusia niin niitten pitäisi noudattaa samaa graafista tyyliä kuin vanhojenkin.

Jos joku kuitenkin kaipaa sukupuolineutraaleja liikennemerkkejä niin hän voi esimerkiksi tietyö liikennemerkin nähtyään mielessään ajatella "jospa kuvassa onkin lyhyt tukkainen nainen" tai jalkakäytävä merkissä on lyhyt tukkainen muun sukupuolinen henkilö ja mekkoon pukeutunut poika. 


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 7.8.2018

  Koko Suomi / Herttaliisa Tuure, Martti Rasa

 • 7.8.2018

  Viety eteenpäin: Liikennevirasto

 • SVAR 7.8.2018

  Hei.

  Yritän selittää asiaa, joka on mediassa saanut varsin vääränlaisen painotuksen:

  • Uuteen tieliikennelakiin sisältyvässä liikennemerkkien uudistamisessa lähtökohtana on merkkien luettavuuden parantaminen ja siihen liittyen merkkien ymmärtämisen kannalta tarpeettomien detaljien karsiminen. Tavoitteena on ennen kaikkea selkeyttää merkkien havaittavuutta ja ymmärrettävyyttä, kun niitä luetaan suurella nopeudella ja etäisyydellä. Toinen tähän liittyvä asia on ajoneuvojen erilaisten automaattisten liikennemerkkien tunnistusjärjestelmien yleistyminen. Koneen (aivan kuten ihmisenkin) on helpompi varmistua merkistä, jos siinä ei ole turhia detaljeja.
  • Liikennemerkkien symboleja ja kuva-aiheita on uudistettu vuosien varrella moneen kertaan, joten mitään perinteistä suomalaista liikennemerkkigrafiikkaa ei varsinaisesti ole olemassa. Jos tutustuu vaikkapa 1950-luvun suomalaisiin liikennemerkkeihin, ne näyttävät kyllä jo kovin oudoilta ja vanhanaikaisilta nykyisiinkin verrattuna.
  • Sukupuolineutraalius ei ole sinänsä ollut lainkaan uudistuksen tavoitteena, mutta yksinkertaisesti piirretty ihmishahmo ei toki sinänsä ole sen enempää kummankaan sukupuolen edustaja. Liikennemerkin havaittavuuden ja ymmärrettävyyden kannalta tämän kaltaisia yksityiskohtia ei tarvita. Käsite ”sukupuolineutraalit liikennemerkit” syntyi yksittäisen toimittajan raflaavasta otsikoinnista - koko käsitettä ei ole asiaa valmistelleiden tahojen puolesta ollut lainkaan käytössä.
  • Uudistuksessa saavutetaan monien merkkien osalta myös nykyistä parempi kansainvälinen yhdenmukaisuus ja monissa kuvioissa yhdenmukaisuus esimerkiksi Tanskan ja Norjan liikennemerkkien kanssa paranee.
  • Hirvivaaramerkkiä ei olla muuttamassa lainkaan tässä uudistuksessa. Sarvet ovat hirvelle lajityypilliset ja siksi niiden olemassa olo merkissä nimenomaan varmistaa sen, että eläin tunnistetaan juuri hirveksi. Sen sijaan tässä uudistuksessa lisätään valikoimaan uusi kauriseläimistä varoittava merkki.
  • Hallituksen esitys uudeksi tieliikennelaiksi hyväksyttiin eduskunnassa ennen kesälomia, joten se on sisällöltään nyt lukkoon lyöty. Sen voimaantulo kuitenkin tapahtuu tämän hetkisen tiedon mukaan vasta kesäkuussa 2020.
  • Uusia merkkejä otetaan käyttöön pitkän siirtymäajan kuluessa pääosin sitä mukaa kuin merkkejä vaihdettaisiin muutenkin uusiin, joten liikennemerkkien uudistus sinänsä ei aiheuta tienpidolle juurikaan lisäkustannuksia.

  Terv. Tuomas Österman

  Liikennevirasto

Kommentarer (2)

Kommentera

Skriv en idé