• Publicerad
  26.11.2018 
 • Idén förts vidare
  26.11.2018 
 • Idén har besvarats
  10.6.2019 
Haluaisimme radalle vähintään 12 koria

Yli-Maarian frisbeegolfrata

26.11.2018 kl 12.56

Yli-Maarian koulun oppilaat toivovat frisbeegolfrataa Yli-Maarian koulun läheisyyteen, sillä se toisi loistavan liikuntamahdollisuuden alueen kaikenikäisille ja -tasoisille liikkujille. Alueen kuntoradan ympäristössä on kaupungin omistamaa maata, jonne rata sopisi mainiosti. Olemme tehneet Turun kaupungille aloitteen radan rakentamiseksi, ja toivomme idean saavan paljon kannatusta :)


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 26.11.2018

  Tuntematon / Riina P, Heidi Leppäkari, Mika Pietilä, Sara Peltola, Elisa Hietala, Kristiina Anttila

  18.12.2018 Idea viety eteenpäin Turun kaupungin liikuntapaikkapäällikölle. // Sara, Nuortenideat.fi yhteyshenkilö

  15.3.2019 Idean käsittelystä kysytty väliaikatietoja Turun kaupungilta/liikuntapaikkapäälliköltä. //Riina, Nuortenideat.fi-yhteyshenkilö

  15.3.2019 Idea vastaanotettu konsernihallinnossa ja toimitettu eteenpäin. //Riina, Nuortenideat.fi-yhteyshenkilö

 • SVAR 10.6.2019

  Fisbeegolf-rata tarvitsee laajan alueen ja paljon alueen ympäristön muok-kausta ja ylläpitoa. Ratojen suunnittelussa tulee aina ottaa huomioon turvalli-suustekijät, joten on tärkeää huolehtia että väylät eivät risteä polkujen ja ke-vyenliikenteen välien kanssa ja väylien ympärille tarvitaan riittävä varo-alue. Frisbeegolfkorit ovat kohtalaisen pieni investointi, mutta rakentaminen ja sen ylläpitäminen vaatii enemmän budjettirahoitusta. Liikuntapalveluiden inves-tointibudjetissa eikä liikuntasuunnittelussa ei ole varauduttu uuden frisbeegolf radan rakentamiseen Turkuun.

  Frisbeegolf on hyvä välituntiliikuntamuoto, jota voisi kevyemmin toteuttaa erit-täin pienemmällä investoinnilla koulun piha-alueella. Frisbeegolf-koreja voi si-joittaa koulun piha-alueen reunoille ja niitä voisi käyttää osana koulun järjestämää liikunnan opetusta ja välituntiliikuntaa. Tämä toteutustapa voisi olla pa-ras vaihtoehto edistää nuorten toivomaan frisbeegolfia Yli-Maarian monitoimi-talon läheisyydessä. Hankinta tulisi toteuttaa tällöin sivistystoimialan ja tilapal-veluiden toimesta koulun monitoimitalon tontille.

  Oskari Nummi 

  liikuntapaikkapäällikkö

  Turun kaupunki, Liikuntapalvelut

Skriv en idé