Gå till innehållet
  • Publicerad
    4.12.2018 
  • Idén förts vidare  
  • Idén har besvarats  

Skolhälsovårdaren oftare på plats i skolan

4.12.2018 kl 9.29 @Naseskola

I vår skola är hälsovårdaren på plats bara en dag i veckan. Vi är över 150 elever, för skolan har växt de senaste åren. Risken är stor för att någon skadar sig t.ex. på rasterna. Det skulle vara bra om det oftare fanns en hälsovårdare på plats när elever vill tala om sin hälsa. 


Kommentarer (0)

Kommentera

Skriv en idé