• Publicerad
  23.4.2019 
 • Idén förts vidare
  7.5.2019 
 • Idén har besvarats
  3.6.2020 

Uskonnonvapaus myös nuorille

23.4.2019 kl 15.48 @juhok

Suomi on uskonnonvapautta mittaavassa Humanists Internationalin Freedom of Thought Reportissa vasta sijalla 128. Se on todella huono sijoitus ottaen huomioon sen, että maailmassa on liki 200 itsenäistä valtiota ja Suomi on yleensä erilaisissa vapauksia käsittelevissä mittauksissa kärkipaikoilla. 

Tähän siis pitää tulla muutos. Syitä huonoon sijoitukseen on toki monia (esimerkiksi Suomessa yhä oleva jumalanpilkkalaki, kirkon ja valtion yhdessä oleminen sekä koulutuksen ongelmat), mutta itselleni suurin ongelma on se, että nuoria yhä pakotetaan kuulumaan vastoin tahtoaan siihen uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon heidät on joskus pienenä heidän tietämättään liitetty. Tämä on räikeä epäkohta Suomen uskonnonvapauslaissa, jossa säädetään, että lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä. Nuorella ei siis ole mitään sananvaltaa siihen, kuuluuko hän uskonnolliseen yhdyskuntaan vai ei. Täten eron estäminen onkin ristiriidassa Suomen perustuslain (6§, 11§) sekä esimerkiksi YK:n lasten oikeuksien sopimuksen (3. ja 14. artikla) kanssa. 

Alle 18-vuotiaskin joutuu maksamaan ansiotyöstä kirkollisveroa, mikäli hän kuuluu kirkkoon. Nuorta ei tulisi velvoittaa tukemaan taloudellisesti sellaista yhdyskuntaa, joka levittää sanaa opeista, jotka ovat ristiriidassa nuoren oman maailmankatsomuksen kanssa. 

16-vuotiaana nuori saa myös äänestää seurakuntavaaleissa, muttei yhä edelleenkään erota tästä kyseisestä seurakunnasta. Tässä on ilmiselvä ristiriita joka tulee korjata pikimmiten. 

Esimerkiksi lukioikäisen katsotaan olevan tarpeeksi kypsä valitsemaan itsenäisesti kurssinsa, vaikka niillä on paljon vaikutusta nuoren tulevaisuuteen. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon välillä oppilas ei saa tehdä tätä valintaa, vaan valinta määräytyy sen mukaan, kuuluuko oppilas uskonnolliseen yhdyskuntaan vai ei. Oppilaan tulisi siis saada mahdollisuus vaikuttaa tähänkin oppiainevalintaan, ja eroamisen ikärajan laskeminen ratkaisisi tämän ongelman.

Näillä perusteilla ehdotan siis, että ikäraja siihen, että nuori saa erota uskonnollisesta yhdyskunnasta lasketaan viiteentoista (rippi-ikä) tai kuuteentoista (seurakuntavaali-ikä) ikävuoteen. Viimeistään 16-vuotias kykenee tekemään omat päätöksensä koskien vakaumustaan, eikä häntä tulisi estää toteuttamasta sitä. Nuori yleensä lapsena liitetään uskonnolliseen yhdyskuntaan ilman, että häneltä edes voidaan tiedustella vakaumustaan nuoren ikänsä vuoksi, joten olisi vähintäänkin kohtuullista, jos nuori saisi itsenäisesti päättää jäsenyydestään yhdyskuntaan sitten, kun hän on siinä iässä, että asian ymmärtää.

Vapaa-ajattelijain liitto on yrittänyt puuttua tähän ongelmaan lausumallaan, mutta ilmeisesti tuloksetta. Tässä lausumassa on myös hyvät perusteet sille, miksi ikäraja pitäisi laskea 15:een tai 16:een ikävuoteen.


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 7.5.2019

  Tuntematon / Riina P,  Pirjo K

 • 7.5.2019

  Idea viety eteenpäin käsittelyyn opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvos Joni Hiitolalle ja Anne-Marie Brissonille. //Nuortenideat.fi-yhteyshenkilö Riina

 • 19.11.2019

  Idean käsittelystä pyydetty väliaikatietoja 5.11.2019. // moderaattori Pirjo

 • SVAR 3.6.2020

  Emme valitettavasti ole saaneet tähän vastausta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Voit kysyä sitä sähköpostitse suoraan, osoite on kirjaamo@minedu.fi Anssi Pirttijärvi / valtion nuorisoneuvosto

Kommentarer (10)

Kommentera

Skriv en idé