• Publicerad
  17.7.2019 
 • Idén förts vidare
  31.7.2019 
 • Idén har besvarats
  12.8.2019 
Avattujen laatikoiden myynnissä olevia esineitä. Joidenkin esineiden myyntiarvo pelien virallisilla yhteisökaupoissa saattaa olla satoja euroja. Todennäköisyydet arvokkaiden esineiden saamiseen ovat kuitenkin hiuksenhienot.

Tarkistettava rikkovatko pelien mikromaksut Arpajaislakia

17.7.2019 kl 22.27

Yhä useammassa uudessa julkaistussa pelissä pelitalot yrittävät tehdä tuottoa mikromaksujen mudossa. Jopa sen jälkeen kun asiakas on maksanut pelistä täyden hinnan. Lievemmissä tapauksissa mikromaksut ovat puhtaasti kosmeettisia, eli pelaaja voi muokata hahmonsa ulkonäköä omanlaisekseen maksua vastaa. Vaikka tällainen tuotto on myös kyseenalainen, etenkin jos pelistä on jo maksettu, niin asiakas yleensä kuitenkin tietää ennaltaan mitä on ostamassa. Samaa ei kuitenkaan voi sanoa niin sanotuista laatikoista (loot box). Näsitä on noussut pientä kohua ympäri länsimaita, sillä niiden toimintamalli muistuttaa uhkapeliä muun muuassa Belgialaisen ja Hollantilaisen lain mukaan. Tähän toimintamalliin törmää sekä ilmaisissa että maksullisissa peleissä.

Näiden kohderyhmänä pidetään yleisesti peliriippuvaisia ja lapsia.

Laatikko (loot box) on pelissä ostettava esine jonka avaamisesta pelaaja saa satunnaisen pelissä käytettävän esineen.

Esimerkki miten asia menee käytännössä: Pelaaja saa laatikon pelaamalla tai ostaa laatikon pelin virallisesta kaupasta tai yhteisön kauppapaikasta. Laatikoiden hinnat vaihtelevat senttien ja useiden eurojen välillä. Jotta pelaaja saisi tämän auki, hänen on myös ostettava siihen avain, joka on hinnaltaan yleensä 2€ tasolla. 

Tämän jälkeen pelaaja on saattanut käyttää lähemmäs 5€ mikromaksuihin ja voi vain toivoa että on saanut jonki rahan arvoisen esineen kun lyhyt laatikon avausanimaatio on ohi. Yleensä pelaaja saa kuitenkin pettyä laatikosta saadun esineen hintaan, sillä se on yleensä arvoltaan joitakin senttejä. Kun esineen myyntihinta ei vastaa investointia, niin uhkapelaamiseen taipuva henkilö saattaa kokeilla uudestaan ja uudestaan. Lopputuloksena hän on saattanut käyttää peliin satoja euroja.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/200110...

2 §
Arpajaisten määritelmä

Tässä laissa tarkoitetaan arpajaisilla toimintaa, johon osallistutaan vastiketta vastaan ja jossa osallistuja voi saada kokonaan tai osittain sattumaan perustuvan rahanarvoisen voiton. Vastikkeena ei pidetä osallistumisilmoituksesta arpajaisiin osallistuvalle koituvia posti-, paikallis- tai kaukopuhelumaksuja taikka vastaavia kuluja, jotka eivät tule arpajaisten toimeenpanijan hyväksi.

Mitä tässä laissa säädetään arpajaisista, koskee myös pelikasinotoiminnan harjoittamista sekä kasinopelien, raha- ja tavaravoittoautomaattien ja muiden peliautomaattien ja pelilaitteiden pitämistä yleisön käytettävänä vastiketta vastaan siten, että pelaaja voi saada rahanarvoisen voiton.

Mitä tässä laissa säädetään arpajaisista koskee myös

1) ulkomailla toimeenpantavia arpajaisia, siltä osin kuin niiden arpoja myydään tai välitetään Suomessa ja

2) Ahvenanmaan maakunnassa toimeenpantavia arpajaisia, siltä osin kuin niiden arpoja myydään tai välitetään myös muualla Suomessa.

4 § (21.12.2016/1286)
Muut määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) arvalla lipuketta tai sitä vastaavassa sähköisessä taikka muussa niihin verrattavassa muodossa olevaa tositetta, josta ilmenee oikeus osallistua arpajaisiin;

2) rahapelitoiminnalla rahapelin toimeenpanoa;

3) sähköisesti välitettävillä rahapeleillä rahapelejä, joita toimeenpannaan etäpalveluna, sähköisessä muodossa tai muun viestinnän mahdollistavan tekniikan avulla;

4) pelitilillä rahapeliyhtiön rahapelejä varten pitämää pelaajan tiliä, jolle kirjataan pelitapahtumat sekä rahansiirrot pelaajan ja rahapeliyhtiön välillä;

5) pelikasinolla hyväksyttyä ja valvottua huoneistoa, jossa voidaan pitää pelaajan käytettävänä sellaisia raha-automaatteja ja kasinopelejä, joissa mahdollinen häviö voi olla ilmeisessä epäsuhteessa ainakin jonkun osallistujan maksukykyyn, sekä muita rahapelejä; (17.5.2019/677)

Kuvissa olevassa esimerkissä pelaaja ostaa laatikon avaimen. Hän siis käytännössä osallistuu vastiketta vastaan arpajaisiin jossa voi saada kokonaan tai osittain perustuvan rahanarvoisen voiton. Avain on käytännössä lipuketta vastaava tosite.

5 § (21.12.2016/1286)
Arpajaisten toimeenpano-oikeus

Arpajaiset saa toimeenpanna rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö tai muu sellainen yhteisö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa.

Rahapelien toimeenpanon yksinoikeudesta säädetään 11 §:ssä.

11 § (21.12.2016/1286)
Yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen

Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen.

13 c § (17.5.2019/677)
Rahapelien toimeenpano

Rahapelit on toimeenpantava siten, että rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset pyritään estämään sekä pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään:

1) siitä, kuinka suuri osuus rahapelejä toimeenpantaessa kertyvistä pelimaksuista on maksettava pelaajille voittoina, miten voitot on pyöristettävä sekä miten perimättä jääneet voitot on jaettava;

2) pelipisteissä, erityisissä pelisaleissa ja pelikasinoissa olevien raha-automaattien ja kasinopelien lajeista ja enimmäismääristä, erityisten pelisalien enimmäismääristä sekä pelikasinoiden lukumäärästä, sijaintipaikoista ja aukioloajoista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi säätää rahapelien sallituista myyntiajoista.

Sisäministeriön asetuksella säädetään rahapelien pelisäännöistä. Pelisääntöjen tulee sisältää voitonjakoa ja pelipanosten palauttamista koskevat määräykset sekä raha-automaattien ja kasinopelien suurimpia sallittuja pelipanoksia ja pelivoittoja koskevat määräykset. Raha-arpajaisten sekä veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien sääntöjen tulee lisäksi sisältää arvontaa koskevat määräykset. Pelisäännöt voivat sisältää myös muita pelilaji-, pelityyppi- tai pelikohtaisia pelien tahtia sekä muita sellaisia ominaisuuksia koskevia määräyksiä, jotka ovat tarpeen peleihin liittyvien pelihaittojen vähentämiseksi.

14 a § (21.12.2016/1286)
Rahapelien ikäraja ja asiakkaan tunteminen

Veikkaus Oy taikka elinkeinonharjoittaja tai yhteisö, joka välittää rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja tai luovuttaa tilan raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, ei saa antaa alle 18-vuotiaan pelata rahapelejä. (17.5.2019/677)

Veikkaus Oy:n yksinoikeudella voisi jo perustella että laatikoiden kaltaisten mikromaksujen laillisuutta kannattaisi tutkia. 

Isot pelitalot kuten Electronic Arts joka eniten harrastaa tämänkaltaisia mikromaksuja ei sijaitse Suomessa eivätkä EA:n puolella myöskään tee juuri mitään sen eteen että pyrittäisiin estämään pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia ongelmia. EA:n kehittämässä ja julkaisemassa FIFA Ultimate Team peleissä pelaaja voi ostaa itselleen oikealla rahalla niin sanottuja korttipakkoja jotka toimivat tasan tarkkaan samalla tavalla kuin aikaisemmin mainitut laatikot. Peli on myös kehitetty nimenomaan näiden korttipakkojen ympärille siten että se pelaaja joka pistää eniten rahaa peliin on paremmassa asemassa kuin se pelaaja joka taas ei. Tämä asettaa pelaajat epäreiluun asemaan ja näin kannustaa korttipakkojen ostoon. FIFA Ultimate Teamin ympärille on hiljattain noussut kohua sillä on tullut julki useita tapauksia missä niin nuoremmat kuin vanhemmat pelaajat ovat ostaneet satojen eurojen edestä korttipakkoja, tai pahimmassa tapauksessa tyhjentäneet pankkitilinsä. Fifa Ultimate Team pelit ovat konsoleilla ja PC:llä maksullisia ja pelien alaikäraja on 3 vuotta.

https://www.bbc.com/news/technology-48908766

Lisää aiheesta:

https://muropaketti.com/pelit/toimittajan-puheenvu...

Belgia on esimäisenä EU maana asettanut nämä niin sanotut laatikot kieltoon lailla, ja on ajamassa lakia EU tasolla.

https://www.gamereactor.fi/uutiset/552903/Boksit+l...

 • 17.5.2021 kl 10.16 @moderaattori_pirjo modererade innehållet: Roskapostituksen vuoksi kommentointikenttä suljettu

Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • 18.7.2019

  Moderaattori Riina:

  Idean organisaatio vaihdettu: Lastensuojelun Keskusliitto & Oikeusministeriö --> Koko Suomi. 

 • Idén förts vidare 31.7.2019
  Koko Suomi / Riina P, Martti Rasa, Pirjo Kovalainen, Kristiina Anttila
 • 1.8.2019

  Idea viety eteenpäin sisäministeriön poliisiosaston neuvottelevalle virkamiehelle Jukka Tukialle. //Moderaattori Riina

 • 5.8.2019

  Asia edennyt Poliisihallitukseen, josta tulossa vastaus ideaan. //Moderaattori Riina

 • SVAR 12.8.2019

  Kiitos ideastasi Nuortenideat.fi-palveluun. :) Tässä ylitarkastaja Heidi Lehtosen meille lähettämä vastaus ideaasi Poliisihallitukselta:

  Moikka Kommodori,

  Ideasi ja siihen liittyvät esimerkkisi ovat erinomaisen ajankohtaisia, kiitos niistä! Asiasta puhutaan todella paljon eurooppalaisten arpajais- ja rahapelitoimintaa valvovien viranomaisten kesken. Erityisesti on puhuttu kuluttajansuojasta (esim. että pelaaja tietää mitä on ostamassa, millä ehdoilla ostaa ja ymmärtää hinnanmuodostuksen), ongelmapelaamisen ehkäisemiseen (rahapeliongelmien ja videopeleihin käytettyjen rahamäärien välillä on ainakin joidenkin tutkimusten mukaan yhteys) ja alaikäisten suojelusta. Käymme paraikaa Suomessa keskustelua muiden viranomaisten kanssa parhaista tavoista puuttua mahdollisiin ongelmiin.

  Poliisihallituksen arpajaishallinnossa olemme paljon pohtineet tätä loot box -asiaa juuri arpajaislain näkökulmasta. Koska käsite ”loot box” on laaja ja laatikoita on paljon erilaisia eri peleissä, olemme halunneet laatia selkeät ja yleiset tunnusmerkit, jolloin loot box -mekanismi täyttäisi arpajaislain määritelmän arpajaisista. Tapauksissa, joissa määritelmä täyttyy, sovelletaan arpajaislakia ja moni arpajaislain säännös tulisi sovellettavaksi. Koska laatikoiden palkinnot käsittääkseni poikkeuksetta ovat erilaisia virtuaalisia tavaroita eikä rahaa, ei kyse olisi kuitenkaan arpajaislaissa tarkoitetusta rahapelistä vaan tavara-arpajaisista.

  Meidän yleisen tulkintamme mukaan on kyse arpajaislaissa tarkoitetusta arpajaistoiminnasta silloin kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:


  1. loot boxin avaaminen voidaan tehdä kokonaan tai osittain maksamalla muulla kuin pelaamalla hankitulla pelin sisäisellä valuutalla

  2. pelaaja ei ennalta tiedä loot boxin sisältöä

  3. loot boxeista saatavia tavaroita voidaan vaihtaa rahaksi joko videopelin julkaisijan omilla tai kolmansien tahojen ylläpitämillä kauppapaikoilla

  Käytännössä videopelin julkaisija tai muu kaupallinen yhteisö ei voi saada tavara-arpajaislupaa, jollainen ehtojen täyttyessä vaadittaisiin.


  • Jos kuitenkin loot boxin avaaminen tapahtuu ainoastaan pelaamalla, pelaaja tietää ennalta laatikon sisällön tai laatikosta saatuja tavaroita ei voi vaihtaa rahaksi, arpajaisen määritelmä ei täyty.

  Olemme sitä mieltä, että loot boxeja sinänsä ei ole tarpeen arpajaislain näkökulmasta tyystin kieltää, vaan riittää että ongelmallisiin mekanismeihin puututaan. Annoimme asiasta lausunnon viime vuoden elokuussa. Sen voi ladata osoitteessa: www.arpajaishallinto.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/arpajaishallintowwwstructure/82985_Allekirjoitettu_lausunto.pdf?f2cfcc7a3517d788

  Mikäli saamme tiedon mahdollisesta arpajaislain vastaisesta loot box -mekanismista, ryhdymme tietysti jatkotoimiin. Ensisijainen tapa puuttua on yhteydenotto pelin toimeenpanijaan selvityspyynnöllä. Mikäli selvitys ei tyydyttäisi ja katsoisimme toiminnan edelleen lainvastaiseksi, voimme tehdä tutkintapyynnön poliisille. Asiaan liittyvää tietoa voi lähettää meille osoitteeseen arpajaishallinto@poliisi.fi.

Kommentarer (0)

Kan inte längre kommenteras.