• Publicerad
  15.9.2019 
 • Idén förts vidare
  16.9.2019 
 • Idén har besvarats
  11.11.2019 

nationalismi kiellettävä lailla

15.9.2019 kl 13.58 @youtubettaja

kansallismiellisyydessö esintyy ääriajattelua

 • 4.1.2022 kl 11.35 @Moderaattori_Marko modererade innehållet: Kommentointi suljettu, vastaus annettu 11.11.2019

Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 16.9.2019
  Oikeusministeriö / Liisa Männistö
 • SVAR 11.11.2019

  Kiitos ideastasi!

  Sanan- ja mielipiteenvapaus ovat keskeisiä perus- ja ihmisoikeuksia. Nationalismia tai muuta aatetta ei ole mahdollista kieltää lailla, eikä ääriajattelua voida myöskään kieltää. Sen sijaan voidaan lainsäädännöllä asettaa rajoja ihmisten käyttäytymiseen ja tekoihin. Esimerkiksi sananvapauden käyttöön liittyy oikeuksia ja velvollisuuksia, eikä oikeuksia saa käyttää väärin. Niin sanottu vihapuhe voi täyttää rikoslaissa (39/1889) mainitun rikoksen tunnusmerkistön, jolloin se on rangaistavaa. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan, kunnianloukkaus tai laiton uhkaus. Myös muun muassa syrjintä on rikoslain mukaan rangaistavaa. Myös yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) kielletään syrjintä esimerkiksi alkuperän tai kansalaisuuden perusteella. Syrjinnän seuraamuksena voi olla kielto jatkaa lain vastaista toimintaa sekä hallinnollinen sanktio. Lisäksi viranomaisilla, työnantajilla ja koulutuksen järjestäjillä on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta.

  Korkeimmassa oikeudessa on tällä hetkellä vireillä mielenkiintoinen asia, jossa Poliisihallitus on vaatinut yhdistyslain perusteella yhdistyksen lakkauttamista, koska yhdistys toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja muun muassa levittämällä vihapuhetta maahanmuuttajista, seksuaalivähemmistöistä ja juutalaisista, kyseenalaistamalla holokaustin ja ihannoimalla fasisteja sekä hyväksymällä yhdistyksen toiminnassa tapahtuneen väkivallan. Lainsäädäntö tarjoaa siis erilaisia mahdollisuuksia puuttua perus- ja ihmisoikeuksien vastaiseen toimintaan.

  Ääriajattelun aiheuttamiin ongelmiin voidaan pyrkiä puuttumaan muillakin kuin lainsäädännön keinoin. Esimerkiksi syrjiviin asenteisiin ja ennakkoluuloihin voidaan pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi koulutuksella. Hallitusohjelman mukaan laaditaan tällä hallituskaudella rasismin ja syrjinnän vastainen sekä hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma. Toimintaohjelman valmistelussa voidaan huomioida ääriajattelun lieveilmiöitä.

  Ystävällisin terveisin,

  Liisa Männistö/oikeusministeriö