• Publicerad
  27.10.2019 
 • Idén förts vidare
  10.11.2019 
 • Idén har besvarats
  20.12.2019 

lisää turvakameroita kouluihin

27.10.2019 kl 11.22 @Asialista

jotta ilkivallan tekijät saadaan kiinni ja ihan yleisen turvallisuuden vuoksi


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 10.11.2019

  Koko Suomi /  Martti Rasa

 • 22.11.2019

  Viety eteenpäin: opetushallitus

 • SVAR 20.12.2019

  Turvakameroiden asentamiseen koulun tiloihin liittyy monia näkökulmia. Kuten ehdotuksessa tuodaan esiin, kuvatallenteet voivat auttaa ilkivallan tekijöiden selvittämisessä ja lisätä myös jonkin verran yleistä turvallisuudentunnetta. Osa tosin voi kokea turvakamerat myös turvallisuudentunnetta vähentävinä muistutuksina siitä, että tilaa on syytä valvoa kameroin. Ilkivallan ehkäisemisen kannalta turvakameroiden lisääminen ei ole välttämättä kovin tehokasta. Turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta voidaan lisätä myös aivan toisenlaisin keinoin, kuten kehittämällä kouluun toimintakulttuuria sellaiseksi, että kaikki kokevat osallisuutta, välittämistä ja huolenpitoa. Koulujen toiminnassa lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä.

  Oppilailla on lainsäädännön mukaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja tällä perusteella oppilaiden turvallisuuden varmistaminen on yleisesti ottaen katsottu hyväksyttäväksi perusteeksi sille, että kouluihin voidaan asentaa turvakameroita. Kameroiden lisäämistä pohdittaessa on kuitenkin tarkoin harkittava, onko kameravalvonta tarpeellista.

  Kameravalvonnan osalta tulee ottaa huomioon monia yksilön suojaan liittyviä asioita. Mikäli henkilö on tunnistettavissa, kameravalvonnan tiedot ovat henkilötietoja ja niiden käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja sitä täydentävää Tietosuojalakia. Laillisuuden kannalta kouluissa on pohdittava, mitä käyttötarkoituksia varten ja millä tavalla valvontaa toteutetaan, informoidaanko siitä valvonnan kohteita ja miten kuvatallenteita käsitellään.

  Terveisin,

  Kati Mikkola

  Opetusneuvos

  Opetushallitus

Kommentarer (3)

Kommentera

Skriv en idé