• Publicerad
  9.12.2019 
 • Idén förts vidare
  24.12.2019 
 • Idén har besvarats
  15.1.2020 
Kansa

Suora demokratia Suomeen

9.12.2019 kl 18.00 @Markus

Suomen tulee ottaa demokratiassaan suora demokratia käyttöön, jossa kaikki Suomen äänioikeutetut kansalaiset voivat vaikuttaa päätöksiin kansanäänestyksissä. Ihan kuin Sveitsissä. Ehdotan suoraa demokratiaa, jotta voidaan varmistaa että kansanedustajat Eduskunnassa ja virkamiehet eivät enään saata päättää sellaisia asioita, jotka eivät hyödytä Suomea esim. pakollinen ruotsin opetus ja isäntämaasopimus. Suorassa demokratiassa kansa voi sitten päättää itseään koskevista asioista äänestämällä niistä kansanäänestyksissä, jos aloite koskien jostain Eduskunnan päätöksestä saa tietyn verran allekirjoituksia tai ryhmä kansalaisten allekirjoittamasta kansanäänestysaloitteesta. Sama voi olla myös kunnissa. Jokaisesta äänestettävästä asiasta pitää lehdistössä kertoa neutraalisti ja selkeäselkoisesti. Halutessaan äänestää jostain ihmiset voivat äänestää netin välityksellä tai äänestyspaikalla. Sveitsissä tämä järjestelmä toimii, joten miksi se ei voisi toimia Suomessakin. Muut Suomessa vakituisesti asuvat EU-kansalaiset voivat äänestää vain asuinkuntansa asioista. Tämmöinen järjestelmä saisi nuoret tuntemaan, että heidän äänillään on merkitystä. Lisäksi varmistetaan että poliitikot varmasti kuuntelevat meitä kansalaisia joka asiassa.


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 24.12.2019
  Oikeusministeriö / Liisa Männistö
 • SVAR 15.1.2020

  Hei!

  Kiitokset lähettämästäsi ehdotuksesta. Suomen lainsäädäntö mahdollistaa nykyisellään kansanäänestyksen järjestämisen koko maassa ja myös kuntatasolla. Päätöksen kansanäänestyksen järjestämisestä tekee aina edustuksellisen demokratian mukaisesti valittu päättävä taho (eduskunta tai kunnan valtuusto) ja kansanäänestys on luonteeltaan neuvoa-antava. Neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä päätetään lailla, jossa on säädettävä äänestyksen ajankohdasta ja äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista. Kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle kansalaisaloitteen, jossa ehdotetaan lakia tietyn kansanäänestyksen järjestämiseksi. (Kansalaisaloitteen tekemisestä säädetään tarkemmin kansalaisaloitelaissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/201200...

  Kunnallisesta neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä säädetään kuntalaissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410#... Uuden kuntalain mukaan aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä vähintään 4 % kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista. Kunnallinen kansanäänestys voidaan järjestää minä ajankohtana tahansa, ei kuitenkaan kuntavaalien eikä valtiollisten vaalien eikä valtiollisen kansanäänestyksen yhteydessä. Kunnallisissa kansanäänestyksessä noudatettavasta menettelystä säädetään lailla (656/1990).

  Suomessa ei ole käytössä nettiäänestystä, mutta nettiäänestyksen käyttöönoton mahdollisuuksia on kartoitettu muutamaankin otteeseen. Viimeksi asiasta tehtiin laaja selvitys vuonna 2017, minkä perusteella nettiäänestystä ei kuitenkaan päätetty otettavaksi käyttöön https://vaalit.fi/sahkoinen-aanestaminen

  Laura Nurminen, oikeusministeriö

Kommentarer (1)

 • Kyllä. Vain SKE ajaa tätä. Me tarvitaan Sveitsin malli, jossa kansalaiset oikeasti saavat päättää. Esimerkiksi aktiivimalli olisi pitänyt heti laittaa kansanäänestykseen ja vaikkapa hallituksen luottamus. Suomalaiset pääsisivät äänestämään myös suorasta EU ja euro erosta. YLEnkin voisi pistää vaikka kansanäänestykseen, että siitä pääsisi eroon!

  9.12.2019 21.46

Kommentera

Skriv en idé