• Publicerad
    10.11.2020 
  • Idén förts vidare
    18.11.2020 
  • Idén har besvarats  
Kyselytunti

Idéer av elevkårer - rösta på din favorit!

10.11.2020 kl 12.02

I Kyrkslätts kommuns arbete enligt modellen En barnvänlig kommun ingår olika verksamheter och projekt. Ett av dessa är den årliga frågestunden för elevkårerna och de förtroendevalda - i år behandlades klimatfrågor. Elevkårerna ombads framföra sina idéer med anknytning till hållbar utveckling, energibesparing eller klimatgärningar i Kyrkslätt - rösta på din favorit.

Den idé som fått flest röster börjar man i mån av möjlighet genomföra!


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén förts vidare".

Tilläggsuppgifter

  • Idén förts vidare 18.11.2020
    Kirkkonummen kunta / Joni Laine, Susanna Järvenpää, Anna-Lotta Aaltonen, Esa Kukkasniemi, Joakim Åsten

Kommentarer (0)

Skriv en idé