• Publicerad
  3.12.2020 
 • Idén förts vidare
  17.12.2020 
 • Idén har besvarats
  21.6.2021 

Ala ja ylä koulut kiini

3.12.2020 kl 11.55 @TheKappp
Korona on pääsyt leviämään liikaa. Yhdellä viikolla tuntui että joka päivä rikottiin ennätykset. Jos huolettaa erikoisluokkalaiset niin jos kaikki muut menevät etäkouluun niin he voivat jäädä tänne. Kun ei kouluissa voida pitää turvavälejä, ryhmiä sekotetaan jopa enemmän kuin ennen ja osa oppettahista käyttää maskia joko väärin tai ei käytä ollenkaan, ei tunnu olevan enään vaihtoehtoja.

Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 17.12.2020
  Koko Suomi / Riina P, Pirjo K, Heli P
 • 14.1.2021

  Ideasi on välitetty opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon // Moderattori Heli

 • 3.5.2021

  Idean käsittelyn etenemistä tiedusteltu opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamosta // moderaattori Pirjo

 • SVAR 21.6.2021

  Perusopetus järjestettiin kevätlukukaudella 2021 ensisijaisesti lähiopetuksena. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen koulut ja sen opettajat järjestävät opetusta perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

  Perusopetuslakia on muutettu väliaikaisesti niin, että mikäli opetusta ei tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin perusopetuslain 20 a §:n nojalla. Opetusta voidaan toteuttaa esimerkiksi mallilla, jossa etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta ja lähiopetusta vuoroteltaisiin viikoittain tai muulla opetuksen järjestäjän soveltuvaksi arvioimalla rytmillä. Etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta ei ole tarkoitus käyttää enempää, kuin se on terveyden turvaamisen kannalta välttämätöntä.

  Lainsäädäntö on väliaikainen ja laki on voimassa 1.1.2021-31.7.2021. Tavoitteena on antaa opetuksen järjestäjille työkaluja toimia paikallisista lähtökohdista käsin tartuntatautitilanteessa. Arvio lähiopetuksen turvallisesta järjestämisestä tehdään yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa.

  Lisäksi yksittäisen oppilaan opetusta voidaan järjestää perusopetuslain 20 a §:n 5 momentin nojalla 18 §:n mukaisin erityisillä opetusjärjestelyillä, esimerkiksi etäyhteyksillä. Erityisiä opetusjärjestelyjä voi käyttää, jos oppilaan opetusta ei voida järjestää lähiopetuksena tartuntatautilaissa tarkoitetuissa tilanteissa (57 § poissaolosta päättäminen, 60 § karanteeni ja 63 § eristäminen). Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä voidaan tehdä enintään tartuntatautilain nojalla annetun oppilasta koskevan päätöksen voimassaolon ajaksi.

  Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuille on koottu tarkemmin vastauksia, jotka liittyvät koronatilanteen vaikutuksiin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Sivuilta löytyy myös kulttuuriin, avustuksiin ja harrastuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Perusopetuksen osalta sivustolta löytyy tarkemmin vastauksia mm. hygienian turvaamiseen sekä väljyyden huomioimiseen kouluissa: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

  Lisäksi ohessa linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kasvomaskien käyttöä koskevaan suositukseen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

  Vastauksen laatinut opetusneuvos Heli Nederström, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto

Skriv en idé