• Publicerad
  7.4.2021 
 • Idén förts vidare
  12.4.2021 
 • Idén har besvarats
  9.8.2021 
ideani aiheesta

idea sosiaali ja terveysministeriölle

7.4.2021 kl 11.59 @varjomies44

ministeriö vois tehä ota kantaa hankkeen kehitysvammaisten politisesta vaikuttamisesta oon kiinnostunut siinä hankkessa vois olla kysely


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • 7.4.2021

  ja on kuvaan lupa

 • 9.4.2021

  kato kommentit

 • Idén förts vidare 12.4.2021
  Koko Suomi / Riina P, Pirjo K, Sini S
 • 17.5.2021

  Idea on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon käsiteltäväksi. // moderaattori Pirjo

 • SVAR 9.8.2021

  Hyvä Varjomies44, Kiitämme ideastanne. 


  Täällä sosiaali- ja terveysministeriössä huolehdimme hyvinvoinnin edistämisestä, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä vakuutusasioista ja osin toimeentulosta. Oikeusministeriö puolestaan huolehtii poliittiseen vaikuttamiseen liittyvistä asioista kuten vaaleista ja äänestämisestä. Sen vuoksi laajempi poliittiseen vaikuttamiseen liittyvä hanke voisi olla paremmin oikeusministeriön tehtävä. Sosiaali- ja terveysministeriössä haluamme kuitenkin huolehtia erityisesti siitä, että valmistelemme asioita yhteistyössä kansalaisten kanssa. 

  Kehitysvammaisille henkilöillä on samanlaiset vaikuttamisen mahdollisuudet ja oikeudet kuin kaikilla muillakin henkilöillä. Olemme täällä sosiaali- ja terveysministeriössä tehneet paljon töitä sen eteen, että vammaiset henkilöt pääsevät vaikuttamaan heitä koskevien asioiden valmisteluun. Siihen velvoittaa myös YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. Ministeriön yhteydessä toimii vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE, joka koordinoi yleissopimuksen toimeenpanoa. VANEn tehtävänä on edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa. Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, työmarkkinajärjestöjen sekä alue- ja paikallishallinnon edustajista.

  Valmistelemme ministeriöissä paljon erilaisia lakeja. Jotta kansalaisten ääni kuuluisi valmistelussa, lähes jokaisen hankkeen tukena on työryhmä, jonka työskentelyyn osallistuu eri intressitahojen edustajia. Vammaiset henkilöt ovat edustettuina usein omien järjestöjensä kautta, joskus kutsumme edustajia myös suoraan työryhmiin. Sen lisäksi järjestämme kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia sekä pyydämme aina lausuntoja hallituksen esityksistä ennen kuin ne lähtevät eduskuntaan. Käytämme lausuntopalvelu.fi:tä lausuntojen pyytämiseen. Se on samankaltainen palvelu kuin otakantaa.fi. Kaikki pääsevät halutessaan antamaan lausuntonsa palvelussa.

  Valmistelemme parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä uutta vammaispalvelulakia, jonka tarkoituksena on lisätä eri tavoin vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Olemme järjestäneet kevään aikana 6 kaikille avointa kuulemis- ja esittelytilaisuutta, jossa on ollut mahdollisuus vaikuttaa tulevan lain sisältöön. Lain perusteella on mahdollista saada palveluita, joita tarvitsee esimerkiksi poliittisen vaikuttamisen tueksi. Lain perusteella on mahdollista saada esimerkiksi kuljetuspalveluja, jos ei pysty käyttämään julkista liikennettä taikka henkilökohtaista apua, jos ei ilman apua pysty osallistumaan esimerkiksi puolueiden tilaisuuksiin. Tämä on mahdollista jo nykyisen lain perusteella. Lisäksi pohdimme voisiko uuteen lakiin lisätä pykälän, jonka perusteella voisi hakea valmennusta uusien asioiden harjoitteluun tai tukea päätöksen tekemiseen. Nekin auttaisivat oman elämän päätöksenteossa ja vaikuttamisessa laajemminkin.


  Hyvää kesää ja vaikuttamisen iloa!

  Sirkka Sivula
  Lakimies

  @SirkkaSivula

  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
  PL 33 (Meritullinkatu 8, Helsinki) 00023 Valtioneuvosto
  @STM_Uutiset

Kommentarer (2)

Kan inte längre kommenteras.