• Publicerad
    7.5.2021 
  • Idén förts vidare
    10.6.2021 
  • Idén har besvarats
    24.6.2021 
demokratiaohjelman kuvituskuva

Enkät till unga om åldersgränsen för medborgarinitiativ, deltagande och demokrati

7.5.2021 kl 8.25

Justitieministeriet utreder barns och ungas åsikter om åldersgränsen för medborgarinitiativ och europeiskt medborgarinitiativ samt åldersgränsen för rösträtt. Avsikten är också att höra barns och ungas synpunkter på vad man borde göra för att personer under 18 år bättre än för närvarande kan delta i och påverka beredningen och beslutsfattandet i ärenden som intresserar dem själva.

Enkäten besvaras anonymt. Skriv inte någon personlig information såsom ditt namn eller din adress på svarsblanketten.

Alla barn och unga har enligt lagen rätt att uttrycka sin åsikt och vara delaktiga i sådant beslutsfattande som gäller dem själva. Vuxna, till exempel beslutsfattare och myndigheter, ska informera barn och unga om ärenden som är under beredning på ett lättförståeligt sätt. De vuxna ska också stödja barns och ungas deltagande och beakta deras synpunkter i beslutsfattandet.

I Finland kan endast myndiga personer delta och rösta i val. Åldersgränsen för att lägga fram eller stödja ett medborgarinitiativ och ett europeiskt medborgarinitiativ är också 18 år i Finland. Däremot kan personer under 18 år lägga fram och stödja invånarinitiativ. En sänkning av rösträttsåldern och åldersgränsen för medborgarinitiativ har tidvis diskuterats i offentligheten. Tills vidare har riksdagen beslutat att hålla åldersgränsen vid 18 år.

Utvecklingen av lagstiftningen som gäller val och partier och till exempel sänkningen av åldersgränsen för medborgarinitiativ lyfts fram i statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att bland annat utarbeta ett förslag till åldersgräns för undertecknande av ett medborgarinitiativ och ett europeiskt medborgarinitiativ. Målet är att stärka ungas samhälleliga delaktighet.

Eftersom minderåriga inte kan ställa upp i val, rösta eller lägga fram medborgarinitiativ, har man utvecklat andra sätt för barn och unga att påverka. I många kommuner frågar man om barns och ungas åsikter via olika webbtjänster. I skolorna finns det elevkårer och i kommunerna finns det ungdomsfullmäktige eller andra påverkansgrupper för unga. Ungasidéer.fi är en webbtjänst för påverkan som riktar sig till alla ungdomar i Finland.

Vill du delta i ungdomsråd eller workshoppar för unga under hösten 2021?

Som en fortsättning på denna enkät ordnar justitieministeriet ungdomsråd och workshoppar för unga under hösten 2021, där deltagarna har möjlighet att dela med sig av sina tankar om åldersgränser, deltagande och demokrati. Du kan anmäla ditt intresse för att delta i justitieministeriets evenemang på Webropol-blanketten.

Anmälan är inte bindande. Justitieministeriet skickar en inbjudan till alla som har uppgett sina kontaktuppgifter i augusti–september 2021, då anmälan till råden och workshopparna öppnas.

Mer information

Mer information om enkäten ges av Liisa Männistö, specialsakkunnig vid justitieministeriet, liisa.mannisto (at) om.fi.

Inga personuppgifter samlas in av dem som svarar på enkäten. Läs mer om behandlingen av personuppgifter i tjänsten Ungasidéer.fi. 

Enkäten, råden och workshopparna genomförs i samband med justitieministeriets projekt Barns och ungas röst i Europa. Projektet får finansiering ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014-2020).

Barns och ungas deltagande stärks genom till exempel följande program i Finland:

Utöver de nationella programmen pågår för närvarande inom EU en konferens om Europas framtid, vars syfte är att höra EU-medborgarnas åsikter om EU:s framtida utmaningar och möjligheter. 

  • 3.1.2022 kl 10.23 @Moderaattori_Marko modererade innehållet: Kommentointi suljettu spämmin estämiseksi

Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

Kommentarer (9)

Kan inte längre kommenteras.
Skriv en idé