• Publicerad
    3.5.2021 
  • Idén förts vidare
    17.5.2021 
  • Idén har besvarats  

Kauppa Tillinmäkeen

3.5.2021 kl 17.40 @saarahorttanainen
Kauppa Tillinmäkeen tarvitaan. Lähikauppa on tärkeä palvelu lähiympäristössä ja Tillinmäessä sellaista ei ole.

Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén förts vidare".

Tilläggsuppgifter

  • Idén förts vidare 17.5.2021
    Tuntematon / Riina P, Pirjo K
Skriv en idé