• Publicerad
    14.1.2022 
  • Idén förts vidare  
  • Idén har besvarats  

Aloite Lappeenrannan kaupungin koulujen siirtämisestä etäopetukseen

14.1.2022 kl 19.28 @niilasoika

Saatesanat

Koronaviruspandemiatilanne on vakava ympäri Suomea. Allekirjoittaneet ovat sitä mieltä, että varotoimia tulee ottaa käyttöön ennen kuin tilanne menee liian pitkälle, niin että olisi jo myöhäistä. Monet asiantuntijat uskovat että tautitilanne tulee huonontumaan merkittäväsi seuraavan muutaman viikon aikana, joten aikaa ei ole tuhlattavaksi.

Ehdotus

Allekirjoittaneet ehdottavat, että Lappeenrannan kaupungin peruskoulut (ja mahdollisesti lukiot) siirretään etäopetukseen/etäopiskeluun, mahdollisimman pian tautitilanteen rauhoittamiseksi.

Perustelut

Aloitteen tarkoituksena on sekä vähentää tartuntariskejä, että mahdollistaa parempi koulunkäynti. Perustelemme jälkimmäistä sillä, että koulujen nykyiset koronarajoitukset rajoittavat opiskelua ja sosiaalisia kontakteja niin paljon, että opetus olisi loogisesti järkevämpää järjestää etänä. Esimerkiksi; koulun aikana ei voi kommunikoida muiden luokkaryhmien kanssa, joka rajoittaa sosiaalisia kontakteja. Toinen esimerkki; kotitalouden opetuksessa ei voi kokata/leipoa, joka rajoittaa opiskelua


Kommentarer (0)

Kommentera

Skriv en idé