• Publicerad
  16.1.2022 
 • Idén förts vidare
  10.2.2022 
 • Idén har besvarats
  22.3.2022 

Saamenkielten opetukseen saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia

16.1.2022 kl 11.44 @Suonjar

Saamelaislapsista noin 70 % asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. He käyvät koulunsa usein suomeksi eikä heillä yleensä ole mahdollisuuksia oman kielensä opetukseen edes etänä. Erityisesti kolttien mahdollisuudet ovat heikot jopa saamelaisalueella. Suomen pääkaupungissa Helsingissä voi saada perusopetuksen lomassa saamenkielen opetusta, mutta tämä ei toteudu juurikaan muissa Suomen kaupungeissa saati maalaiskunnissa. Kuten muidenkin ihmisten, saamelaisten oppimisessa on eroja, joten ei aina riitä, että opettaja on tietokoneen näytöllä. Se että opettaja ei ole aina läsnä ja viittauksen päässä, saattaa vaikeuttaa kielen oppimista runsaasti. Hallituksen ja THL:n keskustellessa oppilaiden laittamisesta etäkouluun, on noussut esille tuo sama asia. Olisi hienoa, jos saamenkielen opetusta olisi saatavilla ympäri Suomen. Uskon myös, että opetuksen toteuttaminen ei olisi kovinkaan suuri ongelma; yli puolet Suomessa asuvista saamelaisistahan asuu saamelaisalueen ulkopuolella!

 • 12.4.2022 kl 9.45 @Moderaattori_Marko modererade innehållet: Kommentointi suljettu, vastaus annettu 22.3.2022 Visa mer (2 kpl)
 • 23.2.2022 kl 13.33 @Moderaattori_Marko modererade innehållet: Kommenttien esimoderointi päällä spämmin estämiseksi
 • 17.1.2022 kl 12.53 @Moderaattori_Marko modererade innehållet: Kohdeorganisaatio muutettu opetus- ja kulttuuriministeriöksi

Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • 18.1.2022

  Kieli on iso osa saamelaisten kulttuuria, joten sen katoaminen olisi valtava menetys. Yksi kielen elvytysmuodoista on saamenkielen opetus kouluissa. Jos tällaisia kouluja olisi ympäri Suomen, kielen elvytys helpottuisi, ja saamelainen kulttuuri säilyisi vielä vuosisatojen ajan.

 • Idén förts vidare 10.2.2022
  Opetus- ja kulttuuriministeriö / Anssi Pirttijärvi
 • SVAR 22.3.2022

  Hei!

  Samaan aikaan kun saamen kielellä annettu ja saamen kielen opetus on vakiinnuttanut asemansa saamelaisten kotiseutualueella, on kotiseutualueen kuntien ulkopuolella opetuksen toteutumisessa todettu olevan huomattavia ongelmia. Kotiseutualueen ulkopuolella saamen kielen opetusta annetaan perusopetusta täydentävänä kielen opetuksena, eikä kunnilla ole lakisääteistä velvoitetta saamen kielen opetuksen järjestämiseen toisin kuin kotiseutualueella. Kuitenkin selvä enemmistö kouluiässä olevista saamelaislapsista asuu kotiseutualueen ulkopuolella.

  Kehitystä on tapahtunut viime vuosina tässä asiassa.

  Pasilan peruskoulussa voit opiskella elokuusta 2018 alkaen saamenkielisellä luokalla esikouluikäisestä alkaen. Tällä kaksikielisellä luokalla opiskelet noin puolet opinnoistasi saameksi, muilta osin opiskelet suomeksi.

  Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi toukokuussa 2018 Utsjoen kunnalle rahoituksen saamen kielten etäopetushankkeeseen vuoden 2023 loppuun asti. Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus mahdollistaa inarin-, koltan- ja pohjoissaamen opiskelemisen riippumatta oppilaan asuinpaikkakunnasta.

  Etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta kehitetään turvaamaan erityisesti saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella annettava saamen kielen opetus. Etäyhteyksiä hyödyntävää saamen kielen opetusta tarjotaan niihin kuntiin, joilla ei ole edellytyksiä järjestää lähiopetusta. Etäyhteyksiä hyödynnetään soveltuvin osin myös saamenkielisen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Utsjoen kunta johtaa hanketta ja toimii opetuksen järjestäjänä.

  Myönnetty rahoitus on kehittämisrahaa, jonka on tarkoitus luoda pohjaa pysyville ratkaisuille tulevaisuudessa. Tarkoitus on hankkeen avulla hakea käytäntöjä, joilla saamen kielten opetus koko maassa saataisiin pysyväksi toiminnaksi.

  Todellisuus on se, että saamenkielisiä opettajia ei löydy niin paljon kuin mihin olisi tarvetta ja etäopetus mahdollistaa muuten aika vaikean asian.

  -OKM

Kommentarer (0)

Kan inte längre kommenteras.
Skriv en idé