• Publicerad
  1.3.2022 
 • Idén förts vidare
  7.3.2022 
 • Idén har besvarats
  9.3.2022 

idea kehitysvammaisten työllisyydessä

1.3.2022 kl 12.10 @varjomies44
ehotan että hankkeilla ja työ ja elinkeinoministeriössä tuetaan kehitysvammaisten työllistymistä. Mun tutut on tyytymättömiä työosuusrahaan ja ennakkoluulot vaikeuttaa vammaisten työllistymistä. ministeriö vois hälventää ennakkoluuloja vammaisen palkkaamisesta

Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 7.3.2022
  Koko Suomi / Riina P, Marko Pesonen, Pirjo K
 • 7.3.2022

  Idea välitetty työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon 7.3.2022 // Moderaattori Marko

 • SVAR 9.3.2022

  Hei! Alla vastaus ideaasi työ- ja elinkeinoministeriöltä:

  Osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymisen esteet ovat todellisia. Työllistymisen ongelmia on selvitetty, ja niiden ratkaisemiseksi on tehty ja tehdään työtä.

  Osa vammaisten työllistymisen estävistä asioista voidaan purkaa melko helposti. Osan ratkaiseminen vie enemmän aikaa. Tähän työhön tarvitaan työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi monia muita ministeriöitä sekä yrityksiä, työnantajia ja järjestöjä.

  Sosiaali- ja terveysministeriö viimeistelee tänä keväänä uuden, kauan odotetun vammaispalvelulain. Lakiluonnos on lausuntokierroksella.

  Vuosina 2019–2023 toteutetaan Työkykyohjelmaa. Sen päämäärä on parantaa osatyökykyisten työllistymistä ja tukea heidän työkykyään ja työssä jaksamistaan kaikin tavoin. Työkykyohjelmaa toteuttavat yhdessä työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö hallinnonaloineen.

  Työkykyohjelman eri toimenpiteissä pyritään siihen, että monialainen yhteistyö, palveluohjaus ja eri alojen asiantuntijoiden osaaminen paranevat. Idea on madaltaa työllistämiskynnystä, niin että jokaiselle halukkaalle löytyisi kykyjään vastaavaa työtä. Samalla lisätään tietoa, tietoisuutta ja osaamista eri alojen ammattilaisille. Näin he voivat tunnistaa osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden yksilölliset tarpeet aiempaa paremmin.

  Työvoimaviranomaisten työnantajille tarkoitettuja palveluja kehitetään parhaillaan niin, että osatyökykyisten palkkaaminen helpottuisi. Samaan suuntaan vievät TE-palveluissa työskentelevät työkykykoordinaattorit. He kehittävät yhteistyötä työnantajien ja yritysten välillä. Tässä työssä otetaan huomioon osatyökykyisten erityistarpeet nykyistä paremmin.

  Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää työllisyysnäkökohtiin liittyviä erityisehtoja hankintasopimuksissa. Lain mukaan jokaisen hankinnan yhteydessä voidaan tehdä arvio, soveltuuko työllistämisehdon tai -kriteerien käyttö kyseiseen hankintaan. Tämä antaa mahdollisuuksia työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia, kuten pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia ja osatyökykyisiä. Useissa kunnissa kokeillaan parhaillaan, miten tämä toimii.

  Yhteiskunnallisten yritysten asemaa vahvistetaan Suomessa. Työtä tekee uusi yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus. Osana tätä työtä satsataan myös osatyökykyisten työllistymiseen.

  Suomeen tulee uusi valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, Työkanava Oy. Sitä koskeva lakiesitys on eduskunnassa. Tavoite on, että Työkanava aloittaa toimintansa tänä vuonna vaiheittain. Se työllistää kaikkein vaikeimmin työllistyviä työttömiä ja työhaluisia osatyökykyisiä. Työkanavassa osatyökykyinen saa työsuhteen ja normaalit työelämän työehdot. Työkanava tukee palkkaamiansa työntekijöitä niin, että nämä Työkanavassa työskentelyn jälkeen voivat saada työtä avoimilta työmarkkinoilta.

  Työkykyohjelmalla on kytkös mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen hyvinvointialueilla (sote-uudistus) sekä kuntoutuksen uudistukseen. Ohjelma liittyy myös työllisyyden kuntakokeiluihin ja muihin isoihin uudistuksiin työvoimahallinnossa. Lisäksi Suomen sosiaaliturvajärjestelmää uudistetaan parhaillaan parlamentaarisessa yhteistyössä pitkäjänteisesti. Uudistuksessa pyritään siihen, että jatkossa ihmisten tarvitsemat ja saamat pelaisivat nykyistä paremmin yhteen eri etuuksien kanssa.

Skriv en idé