• Publicerad
  30.3.2015 
 • Idén förts vidare
  29.10.2015 
 • Idén har besvarats
  12.2.2016 

voisiko julkisten kulkuneuvojen hintaa laskea?

30.3.2015 kl 11.54

lastenlippu on busseissa 1.50€,minun mielestä se voisi olla vain 1€ ja junissa lastenlippu on 2.50€ sekin voisi minun mielestä olla vain 2€


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 29.10.2015
  Liikenne- ja viestintäministeriö
 • SVAR 12.2.2016
  Hyvä Krista Sivonen,

  Mukavaa, että Iähestyitte meitä kysymyksellä. Liikenne- ja viestintä ministeriö pitää tärkeänä, että joukkoliikenteen palvelut ovat kaikkien saatavilla ja hinnat sellaiset, että kaikilla on varaa näitä palveluita käyttää. Ministeriössä valmistellaan parhaillaan useita lakialoitteita, joilla pyritään edistämään alan yritysten toimintaa ja uusien liikennepalveluiden syntymistä, mikä näkyisi asiakkaille palveluiden parempana laatuna ja halvempina hintoina.

  Kysymyksestänne ei käy ilmi minkä tyyppisestä matkasta ja lipusta on kysymys. Paikallisliikenteessä hinnoittelusta päättää usein viranomainen, joka järjestää liikenteen. Linja-autoliikenteen järjestäminen on kallista ja se maksaa valtiolle ja kunnille miljoonia euroja vuosittain, eikä lipputulot riitä kattamaan läheskään kokonaan näitä kustannuksia. Koska rahaa ei ole loputtomasti, ei lippujen hintoja voida useinkaan entisestään laskea.
  Muuten bussivuoroja täytyisi vähentää ja poistaa sellaisia yhteyksiä, joissa on vähän asiakkaita. On myös tärkeää, että linja-autolla tai muulla joukkoliikennemuodolla pääsee kulkemaan maaseudulla.

  Linja-autoliikennettä harjoittavat useat linja-autoyrittäjät myös markkinaehtoisesti, eli ilman julkista tukea (mikä tarkoittaa valtiolta ja kunnilta tulevaa rahaa). Tällöin yrittäjät saavat itse hinnoitella lippunsa ja päättää niihin myönnettävistä alennuksista. Viime aikoina useat yritykset ovat aIkaneet tarjota haIpoja tarjouslippuja, joilla pääsee matkustamaan muutamalla eurolla kaupungista toiseen. Usein tällainen markkinaehtoinen liikenne on pitkänmatkan liikennettä.

  Joukkoliikenteeseen toivotaan nyt ja tulevaisuudessakin lisää asiakkaita, oin on mahdollista, että lippujen hinnatkin laskevat. Lisäksi se
  vähentäisi teiden ruuhkia ja olisi hyväksi ympäristölle.

  Mikael Nyberg
  Liikenne- ja viestintä minsteriö, ylijohtaja
Skriv en idé