• Publicerad
  12.5.2016 
 • Idén förts vidare
  7.6.2016 
 • Idén har besvarats
  7.6.2016 
Photo by Øyvind Holmstad (CC BY-SA 4.0)

Eläkekatto Suomeen

12.5.2016 kl 20.08 @OikeallaAsialla

Suomeen 6000 euron eläkekatto. Useissa muissa maissa eläkekatto on jo käytössä, esimerkiksi Saksassa eläkekatto vaihtelee osavaltioittan 4550-5400 euron välillä, Ruotsissa ja Itävallassa on alle 4000 euron eläkekatto käytössä. 


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • 18.5.2016

  Nuortenideat.fi -palvelun yhteyshenkilö on ollut yhteydessä idean kirjoittajaan.

 • Idén förts vidare 7.6.2016
  Nuortenideat.fi yhteyshenkilö on antanut vastauksen ideaan.
 • SVAR 7.6.2016
  Eläketurvakeskus (ETK) on julkaissut vuonna 2014 selvityksen niin kutsutusta eläkekatosta. Eläkkeiden kehityksessä ei ole viime vuosina tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka puoltaisivat eläkekaton käyttöönottoa. Eläkekatolla tarkoitetaan eläkkeen euromääräistä enimmäismäärää kuukaudessa.

  Eläkekatto ei poistaisi julkisuudessa huomiota herättäneitä yksittäisiä suuria eläkkeitä. Selvityksestä käy ilmi, että kansainvälisesti eläkekatto on useimmiten johtanut siihen, että lakisääteisen eläkejärjestelmän ulkopuolelle on syntynyt toinen eläkejärjestelmä. Suomessakin kaikkein korkeimmat eläkkeet syntyvät jo nyt työeläkkeen ja erilaisten johtajasopimuksessa määriteltyjen lisäetujen yhdistelmänä. Näitä lisäetuja eläkekatto ei leikkaisi, vaan seurauksena olisi erillinen eläkejärjestelmä hyvätuloisille.

  ETK:n laskelmien mukaan eläkekaton käyttöönotto pienentäisi lakisääteisiä työeläkemenoja vasta kymmenien vuosien kuluttua. Eläkemaksutulo kuitenkin pienenisi eläkepalkkakaton myötä välittömästi.

  Lisätietoja Eläketurvakeskuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön tekemästä selvityksestä voi käydä lukemassa täältä: http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-ei-puolla-elakekaton-kayttoonott-1

  Eläkekatosta voi käydä lukemassa myös: http://www.tela.fi/elakekatto

  Ystävällisin terveisin,
  Johanna
  Yhteyshenkilö
  Nuortenideat.fi
Skriv en idé