• Publicerad
  25.8.2016 
 • Idén förts vidare
  1.9.2016 
 • Idén har besvarats
  1.9.2016 
Photo is licensed with CC0 1.0

.fi verkkotunnus säilytettävä suomalaisena

25.8.2016 kl 18.26 @OikeallaAsialla

Suomalaisille tuttua suomalaista .fi verkkotunnusta ollaan uudistamassa ja uudistukset astuvat voimaan 5.9.2016. 

Uudistuksen jälkeen ei voida enää kovinkaan sanoa että verkkopääte olisi kovinkaan suomalainen enää, verkkotunnusta voi uudistuksen jälkeen hakea kuka tahansa ulkomaalainen vaikkapa Mao Kiinasta tai Robert Yhdysvalloista, ja uudistuksessa pahimpana on että sen jälkeen kuka tahansa voi rekisteröidä internetosoitteen vaikka sinun omalla nimelläsi "EtunimiSukunimi.fi" ilman sinun lupaasi.
Uudistuksen jälkeen verkkotunnuksia ei rekisteröidä enää Viestintäviraston kautta vaan yksityisten välittäjien kautta, eli suoraan sanottuna suomalaista verkkotunnusta ollaan yksityistämässä.

Ehdotankin että .fi verkkotunnus säilytettäisiin jatkossakin suomalaisten verkkotunnuksena, eli henkilön joka rekisteröi osoitteen tulisi olla suomalainen yritys tai yksityishenkilön suomen kansalainen.

.fi verkkotunnus on ollut näihin päiviin saakka luotettava ja turvallinen suomalainen verkkotunnus, uudistuksen jälkeen turvallisuutta, suomalaisuutta eikä luotettavuutta ei juuri voida taata.

Aiheesta muualla:
ESS: Fi-päätteiset verkkotunnukset vapautuvat myös ulkomaalaisille toimijoille
Yle.fi: Nimesi ei ole enää kauan suojassa – kuka tahansa voi kohta hakea etu- ja sukunimesi yhdistävää verkkotunnusta
Digitoday: Näin fi-verkkotunnusten haku ja ylläpito muuttuu


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 1.9.2016
  Nuortenideat.fi yhteyshenkilö on vienyt idean eteenpäin Viestintävirastolle.
 • SVAR 1.9.2016
  Hei!

  Meneillään oleva muutos ei heikennä fi-verkkotunnuksen suomalaisuutta, turvallisuutta eikä luotettavuutta. Eduskunnan vahvistaman Tietoyhteiskuntakaari-niminen laki (917/2014) keventää merkittävästi nykyistä raskasta fi-tunnukseen kohdistuvaa säätelyä. Fi-tunnukseen liittyvä säätely ja rajoitukset ovat merkittävästi kireämmät kuin valtaosalla eurooppalaisia maatunnuksia ja muutosten jälkeen fi-verkkotunnustoiminta on lähempänä vallitsevaa kansainvälistä toimintatapaa. Muutos on välttämätön fi-verkkotunnustoiminnan tulevaisuuden kannalta kahdesta eri syystä.

  Ensiksi Viestintäviraston omat prosessit ja erityisesti fi-tunnusten suora myynti asiakkaille on asia, joka suunniteltiin ja otettiin käyttöön vuonna 2003, jolloin fi-tunnuksia oli käytössä alle 70 000 kpl. Vuosien mittaan fi-tunnusten määrä on kasvanut nykyiseen lähes 400 000 kpl, eikä nykyisin toimintatavoin henkilöstöä merkittävästi lisäämättä tai toiminnan laatua laskematta ole enää mahdollista palvella valtavasti kasvanutta asiakasmäärää. Järkevin ja samalla pitkällä aikavälillä kestävin ratkaisu on siirtyä ns. välittäjämalliin, jossa Viestintävirasto edelleen hallinnoi fi-tunnuksia ja ylläpitää niiden toimivuuden edellyttämää maailmanlaajuista nimipalvelinjärjestelmää, mutta jossa asiakkaat hankkivat fi-tunnuksensa sekä ylläpitävät niitä verkkotunnusvälittäjien kautta. Muutos ei siis ole millään tavalla toiminnan yksityistämistä, vaan kyseessä on asiointirajapinnan siirtyminen välittäjille. Viestintäviraston tehtävänä on valvoa välitystoimintaa. Tarkempia tietoja valvonnasta löytyy mm. Viestintäviraston antamasta määräyksestä M68. Välittäjämallissa toimiminen on täysin vallitseva toimintatapa maailmalla, jota mm .COM, .EU ja .EE käyttävät.

  Toinen syy muutokselle on verkkotunnustoimialan globaali muutos, johon Suomessakin fi-verkkotunnustoiminnan on reagoitava. .FI:hin rinnastettavia ylätason tunnuksia oli 3 vuotta sitten käytössä noin 300kpl, joista .FI:n kanssa suomalaisten suosiosta kilpaili käytännössä vain .COM ja .NET. Tilanne on kuitenkin hyvin nopeasti muuttumassa ylimmän tason tunnusten vapautuksen myötä ja tämän vuoden loppuun mennessä ylimmän tason tunnuksia on käytössä arviolta 1 500 kpl. Uudet tunnukset toimivat puhtaasti kaupallisin perustein ja pyrkivät hankkimaan asiakkaita sekä välittäjiä (toimivat 100% välittäjämallissa) aggressiivisesti itseään markkinoiden. Suomessa ilmiö ei vielä näy selvästi, toisin kuin useissa Euroopan maissa, mutta lähivuosina uudet tunnukset, kuten esim .HELSINKI, .CLUB, .XYZ, jne saavat jalansijaa myös suomalaisten välittäjien ja asiakkaiden keskuudessa. Erityisesti välittäjien suhtautuminen erilaisten ylätason tunnusten myyntiin on tärkeää, koska jo ennen fi-verkkotunnustoiminnan muutosta, noin 80% fi-tunnuksista hankittiin välittäjän kautta. Välittäjät ovat siis hyvin tärkeässä roolissa fi-tunnusten menestymisen kannalta riippumatta välittäjämallin käyttöönotosta. Jatkamalla fi-tunnuksen raskasta säätelyä, välittäjät olisivat tulevaisuudessa mieluummin myyneet asiakkailleen helpompia, vähemmän säädeltyjä tunnuksia. Viestintävirasto ei tee voittoa fi-tunnuksilla, mutta luotettavan toiminnan ja turvallisen nimipalvelinjärjestelmän ylläpito edellyttävät riittävää fi-tunnusten menekkiä. Nyt tapahtuvalla muutoksella turvataan fi-verkkotunnustoiminnan toimintaedellytykset jatkossakin.

  Fi-verkkotunnusten reksiteröintioikeuden laajentaminen ulkomaalaisiin toimijoihin herättää huolta suomalaisuuden katoamisesta. Tässä yhteydessä on hyvä esittää vastakysymys, miksi näin tapahtuisi. Miksi ulkomaalaiset haluaisivat merkittävissä määrin varata juuri .FI-päätteisiä osoitteita kaikkien 1 500 ylätason tunnuksen joukosta? Ainoa itse keksimäni syy on jokin sidos Suomeen - esim verkkokauppa, suomalaiset sukujuuret tai vastaava. Ja tällöinhän fi-päätteinen osoite on juuri se oikea valinta! Ruotsalainen .SE on ollut avoin maailmalle kauemmin kuin muistan, samoin .EE on avoin kaikille kiinnostuneille - molemmat näistä tunnuksista profiloituvat tästä huolimatta täysin Ruotsiin ja Viroon.

  Samasta syystä huoli suomalaisten nimien joutumisesta Maon tai Robertin käsiin on hyvin epätodennäköinen. Heillä ei ole mitään syytä hankkia itselleen tavallisten suomalaisten nimiä 9 euron vuotuisella kappalehinnalla. Tällaista tavallisten henkilöiden nimien kaappaamista ei esiinny minkään ylätason tunnuksen alla. Ainoastaan julkisuuden henkilöiden nimiin voi kohdistua spekulatiivisia kaappauksia, mutta Viestintävirasto on pyrkinyt tiedottamaan tästä mahdollisuudesta sitä pientä suomalaisten ryhmää, jota asia voi koskea. Tämän ryhmän osalta kyseessä on muutenkin tärkeä aineettoman omaisuuden (IPR) suojaaminen, joka ei rajoitu pelkästään verkkotunnuksiin.

  Mikäli pelkona on fi-tunnusten käyttäminen rikolliseen tarkoitukseen ulkomaisten henkilöiden toimesta, on hyvä kysyä eikö suomalaisten joukossa ole vastaavaa rikollisuutta yhtä paljon? Miksi juuri ulkomaalaiset olisivat pahempia kuin suomalaiset? Mikäli ulkomaalainen henkilö olisi halunnut fi-päätteisen tunnuksen rikolliseen käyttöön, olisi hän voinut hankkia sen väärillä henkilötiedoilla milloin tahansa viimeisten 10 vuoden aikana - tuleva muutos vain laillistaa ulkomaisten henkilöiden ja yritysten oikeuden fi-tunnuksiin. Lisäksi vielä .EE:n ja .SE:n osalta on hyvä mainita, ettei näiden tunnusten alla mitenkään erotu "ulkomaalaisten" tekemät rikokset tai muut väärinkäytökset.

  Fi-verkkotunnustoiminnan muutoksen yhteydessä Viestintävirasto myös saa uusia työkaluja turvallisuuden parantamiseksi: Verkkotunnuksen peruuttamisprosessi suomalaisen tavaramerkin tai toiminimen loukkauksen yhteydessä nopeutuu, tietoturvarikosta epäiltäessä Viestintävirasto saa puuttua verkkotunnuksen toimivuuteen, välittäjille asetetaan vaatimukset tietoturvan tasosta ja lisäksi typosquating-ilmiöön on mahdollista puuttua nykyistä yksinkertaisemmin. Muutos ei myöskään millään tavalla heikennä suomalaisten tavaramerkkien tai toiminimien suojaa ja jatkossakin Viestintävirasto käsittelee näihin liittyvät loukkausepäilyt maksutta ja kotimaisilla kielillä.

  Kokonaisuutena fi-verkkotunnustoiminnan muutokset saattavat kuulostaa rajuilta, mutta käytännössä kyseessä on vain kansainvälisesti vakiintuneen ja hyväksi todetun toimintatavan ottaminen käyttöön myös Suomessa. Muutoksen avulla pystymme edistämään .FI-päätteisten osoitteiden säilymistä suomalaisten ensisijaisena valintana tulevinakin vuosina ja tätä kautta säilyttämään tunnusten turvallisuuden, luotettavuuden ja suomalaisuuden.

  Juhani Juselius

  Päällikkö, Fi-verkkotunnukset
  Viestintävirasto

Kommentarer (2)

Kommentera

Skriv en idé