• Publicerad
  10.9.2016 
 • Idén förts vidare
  11.11.2016 
 • Idén har besvarats
  15.12.2016 

Rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa alemmaksi.

10.9.2016 kl 15.51 @OikeallaAsialla

Nykyään Suomessa rikosoikeudellinen vastuu alkaa vasta 15-vuotiaana, ehdotankin että ikärajaa laskettaisiin 14-vuoteen.

Kyllä 14-vuotiaan pitäisi jo viimeistään tajuta mitä on tullut tehtyä. Nuoret eivät koskaan opi ottamaan vastuuta jos sitä ei heille anneta.


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • Idén förts vidare 11.11.2016
  Jari Lindstrom / Oikeusministeri
 • SVAR 15.12.2016
  YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Kun lapsen epäillään tai todetaan syyllistyneen rikokseen, sopimus edellyttää muun muassa lapsen yhteiskunnallisen sopeutumisen edistämistä ja hänen ikänsä huomioon ottamista rikosepäilyyn tai rikokseen liittyvissä toimenpiteissä.

  Lapset kehittyvät ja kypsyvät jossain määrin eri tahdissa. Rikosoikeudellisessa järjestelmässä jo selkeyden ja ennakoitavuuden vuoksi määriteltävä tietty ikäraja, josta vastuu alkaa. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tuo raja on 15 vuotta. Muissa maissa on käytössä myös tästä poikkeavia ikärajoja.

  Alemman ikärajan maissa rikosoikeuden järjestelmä vastaa tyypillisesti osasta lastensuojelutoimen tehtäviä, ja rikosprosessi on saatettu järjestää nimenomaan lapsia silmällä pitäen. Käytössä saattaa olla esimerkiksi erillisiä nuorisotuomioistuimia. Suomessa rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä ja rikosprosessi on varsin pitkälti järjestetty yhdeksi kaikkia koskevaksi kokonaisuudeksi. Nuorena eli 15-17-vuotiaana rikoksen tehneen seuraamukset ovat kuitenkin yleensä lievempiä kuin aikuisilla, ja myös lastensuojelu muodostaa oman kokonaisuutensa. On myös huomattava, että lastensuojelulliset toimenpiteet voivat olla rikokseen syyllistyneen 15-17-vuotiaan lapsen näkökulmasta tuntuvampiakin kuin rikosoikeudelliset seuraamukset. Lisäksi alle 15-vuotias voidaan tuomita korvausvelvolliseksi tekonsa aiheuttamasta vahingosta. Alle 15-vuotiaskin voi siten joutua taloudelliseen vastuuseen teoistaan pitkälle aikuisuuteen, mitä ei ehkä aina ymmärretä.

  Vastuuikärajan muutos edellyttäisi, että samalla muutettaisiin olennaisesti rikosoikeuden ja lastensuojelun toimintaperiaatteita lasten ryhmässä. Ikärajan muutosta ei ole Suomessa pidetty perusteltuna.

  Terveisin

  Jari Lindström
  Oikeus- ja työministeri
  Minister of Justice and Employment

Kommentarer (6)

Kommentera

Skriv en idé