• Publicerad
  29.11.2016 
 • Idén förts vidare
  11.1.2017 
 • Idén har besvarats
  11.1.2017 

Mot mobbning i skolan

29.11.2016 kl 18.23 @alkrug

Man skulle försöka ännu mera utveckla systemet mot mobbning


Idén kan inte understödas eftersom den har statusen "Idén har besvarats".

Tilläggsuppgifter

 • 29.11.2016

  Det händer för mycket incidenter och många klagar om det

 • Idén förts vidare 11.1.2017
  Nuortenideat.fi yhteishenkilö on vastannut tähän ideaan. Kontaktperson från Nuortenideat.fi har svarat denna idéen.
 • SVAR 11.1.2017
  Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda metoder för att ingripa i mobbning och för att främja skolfreden. Arbetsgruppens uppdrag täcker den småbarnspedagogiska verksamheten, förskolan, den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Arbetet ska vara färdigt senast vid utgången av 2017.

  ”Fortfarande är det för många barn och unga som tvingas utstå mobbning, utslagning, rasism och ensamhet. Alla barn har rätt till en trygg barndom och skolgång och man bör alltid ingripa i mobbning. Ändringar i samhället har gett upphov till nya former av mobbning, t.ex. nätmobbning. Barns, ungas och familjers utmaningar och livssituationer syns också inom småbarnspedagogiken och i skolan. Jag hoppas att de sakkunniga hittar nya lösningar för en komplicerad och svår sak, men också fungerande modeller för att sprida god praxis och erfarenheter av hur man kan förebygga och ingripa i mobbning”, säger Grahn-Laasonen.

  Pressmeddelande 26.11.2016

Kommentarer (0)

Kommentera

Skriv en idé