Understöd och kommentera idéer!

  Poistunut käyttäjä
27.01.2015
Brädi esiintymään Porvooseen!

27.01.2015 klo 18.44
Status: Idén har besvarats
#Kultur, #Evenemang
Jag understöder 123 Jag understöder inte 1 Kommentarer 6
  Poistunut käyttäjä
25.03.2015
Status: Idén har besvarats
#Fritid
Jag understöder 22 Jag understöder inte 0 Kommentarer 100
09.02.2015
Status: Idén har besvarats
#Byggande, #Fritid, …
Jag understöder 12 Jag understöder inte 1 Kommentarer 14
  Poistunut käyttäjä
30.03.2015
Status: Idén har besvarats
Jag understöder 24 Jag understöder inte 1 Kommentarer 2
  Poistunut käyttäjä
12.04.2015
Status: Idén har besvarats
#Evenemang
Jag understöder 6 Jag understöder inte 4 Kommentarer 2
  Poistunut käyttäjä
05.04.2015
Betoniskeittiparkki Poriin!

05.04.2015 klo 17.11
Status: Idén har besvarats
#Fritid, #Hobbier
Jag understöder 7 Jag understöder inte 0 Kommentarer 4
  Poistunut käyttäjä
31.03.2015
Popeda Turkuun keikalle

31.03.2015 klo 14.32
Status: Idén har besvarats
#Kultur, #Evenemang
Jag understöder 3 Jag understöder inte 1 Kommentarer 2
  Poistunut käyttäjä
29.09.2015
 • Nousiaisten kunta / vapaa-aikatoimi
Status: Idén har besvarats
#Fritid
Jag understöder 2 Jag understöder inte 0

Svara på enkäter och diskutera!

07.05.2021
Status: Idén har besvarats
#Andra
Jag understöder 101 Jag understöder inte 17 Kommentarer 9 Svaren på enkäterna 185
20.10.2020
Status: Idén har besvarats
#Service
Jag understöder 15 Jag understöder inte 0 Svaren på enkäterna 15
15.09.2017
Status: Idén har besvarats
#Andra
Jag understöder 8 Jag understöder inte 0 Kommentarer 4
11.02.2015
Status: Idén har besvarats
#Skola, #Studier
Jag understöder 9 Jag understöder inte 0 Kommentarer 2