Understöd och kommentera idéer!

08.08.2020
Status: Publicerad
#Skola, #Studier, …
Jag understöder 1 Jag understöder inte 0
08.08.2020
Status: Publicerad
#Andra
Jag understöder 2 Jag understöder inte 0
27.07.2020
Status: Idén förts vidare
#Andra
Jag understöder 1 Jag understöder inte 1 Kommentarer 4
26.07.2020
Status: Idén förts vidare
#Andra
Jag understöder 2 Jag understöder inte 1
21.07.2020
puolustus yhteistyö
@youtubettaja
21.07.2020 klo 11.43
Status: Idén förts vidare
#Andra
Jag understöder 2 Jag understöder inte 0
19.07.2020
Status: Idén förts vidare
#Skola, #Studier, …
Jag understöder 5 Jag understöder inte 0 Kommentarer 2
19.07.2020
kehitysidea
@youtubettaja
19.07.2020 klo 10.17
Status: Idén har besvarats
#Service, #Andra
Jag understöder 5 Jag understöder inte 0
14.07.2020
idea yle verosta
@youtubettaja
14.07.2020 klo 13.16
Status: Idén förts vidare
#Service, #Andra
Jag understöder 2 Jag understöder inte 0

Svara på enkäter och diskutera!

06.05.2020
Status: Idén har besvarats
#Skola
Jag understöder 1 Jag understöder inte 0 Kommentarer 1
24.03.2020
Status: Idén förts vidare
#Byggande, #Miljö, …
Jag understöder 33 Jag understöder inte 1 Kommentarer 14
16.03.2020
Status: Idén har besvarats
#Skola, #Studier
Jag understöder 3351 Jag understöder inte 1658 Svaren på enkäterna 5936
12.02.2020
Status: Idén har besvarats
#Fritid, #Hobbier
Jag understöder 6 Jag understöder inte 0