Understöd och kommentera idéer!

16.01.2022
Status: Publicerad
#Studier, #Kultur
Jag understöder 12 Jag understöder inte 0
14.01.2022
Status: Publicerad
#Skola, #Studier
Jag understöder 4 Jag understöder inte 0
14.01.2022
Status: Publicerad
Jag understöder 3 Jag understöder inte 0
14.01.2022
Status: Idén förts vidare
#Andra
Jag understöder 7 Jag understöder inte 0 Kommentarer 1
11.01.2022
Status: Idén förts vidare
#Service, #Andra
Jag understöder 8 Jag understöder inte 1 Kommentarer 1
30.12.2021
Status: Idén förts vidare
#Byggande, #Andra
Jag understöder 19 Jag understöder inte 1 Kommentarer 1
30.12.2021
Status: Idén förts vidare
#Andra
Jag understöder 9 Jag understöder inte 1 Kommentarer 1
30.12.2021
Status: Idén förts vidare
#Service, #Andra
Jag understöder 8 Jag understöder inte 0

Svara på enkäter och diskutera!

29.11.2021
Status: Idén har besvarats
Jag understöder 0 Jag understöder inte 0
13.10.2021
Status: Idén har besvarats
#Kultur, #Evenemang
Jag understöder 15 Jag understöder inte 1 Kommentarer 4 Svaren på enkäterna 8
27.08.2021
Status: Idén förts vidare
#Skola, #Studier, …
Jag understöder 9 Jag understöder inte 1 Kommentarer 2
29.06.2021
Status: Idén har besvarats
#Miljö, #Fritid
Jag understöder 5 Jag understöder inte 0 Kommentarer 5 Svaren på enkäterna 1