Understöd och kommentera idéer!

15.05.2022
Status: Publicerad
#Andra
Jag understöder 4 Jag understöder inte 0
14.05.2022
idea verotuksesta
@varjomies44
14.05.2022 klo 16.53
Status: Idén förts vidare
#Andra
Jag understöder 1 Jag understöder inte 0
12.05.2022
Status: Publicerad
Jag understöder 4 Jag understöder inte 27 Kommentarer 3
11.05.2022
Oma keho, oma päätös
@Suonjar
11.05.2022 klo 20.06
Status: Publicerad
#Andra
Jag understöder 12 Jag understöder inte 8
10.05.2022
Polttoaineveroa lasketttava
@Juuri39
10.05.2022 klo 12.03
Status: Publicerad
#Trafik
Jag understöder 23 Jag understöder inte 2 Kommentarer 5
30.04.2022
Status: Idén har besvarats
#Service, #Hälsa, …
Jag understöder 4 Jag understöder inte 0 Kommentarer 1
30.04.2022
Status: Idén har besvarats
#Service, #Andra
Jag understöder 4 Jag understöder inte 0 Kommentarer 1
18.04.2022
Status: Idén har besvarats
#Andra
Jag understöder 8 Jag understöder inte 0

Svara på enkäter och diskutera!

10.03.2022
Status: Idén har besvarats
Jag understöder 38 Jag understöder inte 5 Kommentarer 6
04.02.2022
Status: Idén har besvarats
#Miljö, #Skola, …
Jag understöder 4 Jag understöder inte 0 Kommentarer 2
29.11.2021
Status: Idén har besvarats
Jag understöder 0 Jag understöder inte 0
13.10.2021
Status: Idén har besvarats
#Kultur, #Evenemang
Jag understöder 15 Jag understöder inte 1 Kommentarer 5 Svaren på enkäterna 8