Gå till innehållet

Handboken om demokratiuppfostran

I handboken Du är en demokratifostrare! finns information om de ungas delaktighet och påverkan, redskap för att främja de ungas delaktighet, tips för att producera idéer och metoder för en mångsidig utveckling av påverkningsfärdigheter. Materialet är avsett för lärare, handledare och för alla som arbetar med unga.

Handboken kan beställas eller laddas på svenska och finska. 

Lataa opas suomeksi

Laddas handboken på svenska

Skriv en idé