Aktuellt

19. januari 2015 klockan 16.17.57

Pilotprojekt och testanvändning inletts

Ungasidéer.fi (Nuortenideat.fi) är en kanal för påverkan som riktar sig till alla ungdomar i Finland. Ett pilotprojekt för att testa tjänsten har inletts och pågår till slutet av mars. I provanvändningen deltar Ungdomsväsendet i Borgå stad, Flickornas hus i Åbo, Normalskolan i Vik, Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf, Finska Hörselförbundet rf, Esbo ungdomsfullmäktige, Delegationen för ungdomsärenden Nuora och Koordinaatti.

Tack vare de olikartade pilotorganisationerna är det möjligt att samla in så mångsidiga erfarenheter, kommentarer och utvecklingsförslag som möjligt med tanke på tjänstens användning. Efter det att pilotprojektet avslutats kan även andra organisationer ta tjänsten i bruk. Detta sker i mars 2015, då införandet och marknadsföringen av tjänsten inleds i större utsträckning.

Flera olika aktörer i en stad eller en kommun, såsom olika organisationer, påverkansgrupper för unga, enskilda skolor och läroanstalter, kan använda Ungasidéer.fi i sin egen verksamhet och för att nå unga. Frågor kring införandet av tjänsten kan skickas per e-post till tuki(at)nuortenideat.fi.

Det är möjligt att testa tjänsten i en testmiljö.
Skriv en idé